Kruidengeneesmiddelen of fytofarmaca zijn geneesmiddelen voor menselijk gebruik die als werkzame bestanddelen enkel een of meer plantaardige producten bevatten. Dit kan de volledige plant zijn of delen ervan, daaruit bereide extracten, destillaten of perssappen. 

Kruiden mogen niet worden verward met homeopatische geneesmiddelen. Hoewel deze vaak ook bereid zijn uit plantaardige grondstoffen, worden homeopatische middelen gemaakt en gebruikt volgens totaal andere principes dan kruidengeneesmiddelen.

Niet alle kruiden zijn een geneesmiddel

Er bestaan verschillende soorten kruidengeneesmiddelen al naargelang hun samenstelling, hun therapeutische indicaties en de beschikbare informatiebronnen waarop hun gebruik berust. 

Sommige hebben dezelfde procedures doorlopen als gewone geneesmiddelen. Andere zijn geregistreerd op basis van hun gebruik als traditioneel gebruikt kruidengeneesmiddel. Dit wil zeggen dat ze al minstens vijftien jaar in de EU gebruikt worden (of dertig jaar elders ter wereld) en zo hun veiligheid en werkzaamheid aangetoond hebben. De toelating als geneesmiddel geldt alleen voor gebruik via de mond, bij uitwendig gebruik of om te inhaleren. Enkele voorbeelden van planten gebruikt in traditionele kruidengeneesmiddelen zijn: goudsbloem (valendula), echinacea, venkel, munt en anijs. Belangrijk is wel om deze geneesmiddelen alleen te gebruiken binnen de aangegeven gebruiksomstandigheden van de bijsluiter.

Daarnaast worden ook kruiden te koop aangeboden die geen erkenning als geneesmiddel hebben.    

Gevaren

Het gebruik van kruiden is niet steeds zonder gevaar. Best respecteer je de hierboven aangegeven beperkingen. 

Als je kruiden gebruikt die niet erkend zijn als geneesmiddel moet je er rekening mee houden dat dit de kans op gezondheidsproblemen verhoogt: 

  • sommige kruiden zijn giftig, soms enkel bij chronisch gebruik;
  • kruiden kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden;
  • kruiden kunnen verontreinigd zijn met zware metalen, pesticiden, micro-organismen of zelfs radioactieve stoffen;
  • sommige Chinese kruiden leidden reeds tot een overlijden ten gevolge van nierfalen.