HomeZiekte en behandelingKlachten en ziektenBrandwonde

Hoe bied ik eerste hulp?


Blussen

 • Haal de betrokkene onmiddellijk weg van de warmtebron of schakel deze uit.
 • Indien de kleding vuur heeft gevat:
  • dek het slachtoffer af met een jas, deken of doek maar gebruik nooit synthetische stoffen;
  • rol de persoon over de grond;
  • of doof de brandende kleding.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer geen bewegingen maakt die het vuur kunnen aanwakkeren.

Koelen, koelen en blijven koelen!

 • Koel de brandwonde altijd zo snel mogelijk. Indien je niet onmiddellijk kan koelen, blijft koelen nadien toch zinvol, ook al is de verbranding al een uur eerder opgelopen. Het afkoelen verlicht de pijn en gaat het nabranden tegen. Zo kunnen de diepte van de wonde en de zwelling worden beperkt. 
 • Koel bij voorkeur met zacht stromend leidingwater en doe dit gedurende minstens twintig minuten. Gebruik desnoods water uit een vijver, beek of zwembad of schone, natte doeken.
 • Behandel brandwonden met een grote oppervlakte met lauw water. Dit voorkomt onderkoeling en verwondingen door de kou. 
 • Verwijder tijdens het koelen kleding die niet aan de huid plakt. Stof die niet loshangt, laat je gewoon zitten, anders loop je kans een stuk huid mee te trekken. 
 • Koel ook verbrandingen door chemische stoffen met lauw water, maar dan wel gedurende minstens dertig minuten. Koel bij een chemische verbranding nooit met water als het product dat de brandwonde veroorzaakte niet in contact mag komen met water. Zo kun je namelijk diepere en uitgebreidere brandwonden veroorzaken. Als je twijfelt of je mag koelen met water, neem dan contact op met het Antigifcentrum (tel. 070 245 245).
 • Gebruik bij een elektrische verbranding nooit water als het slachtoffer nog verbonden is met of in de buurt staat van een elektriciteitsbron. Schakel eerst de elektriciteit uit en help dan het slachtoffer. Raadpleeg altijd een arts.

Verzorgen

 • Doe niets aan een droge, rode plek (eerstegraads brandwonde).
 • Verbind een wonde die open is of blaren heeft, voordat je naar de arts gaat. Hiervoor kun je een theedoek of een laken gebruiken, maar let erop dat ze schoon zijn.
 • Open de blaren niet vanwege het infectiegevaar.
 • Smeer nooit zalf op de wonde omdat dit de beoordeling en behandeling van de wonde bemoeilijkt. Bovendien kan het gebruik van zalf ook leiden tot overgevoeligheidsreacties, schimmelinfecties en overdreven absorptie door het lichaam, met bijwerkingen tot gevolg. Bij brandwonden met een grote kans op infectie (vanaf tweedegraads verbranding), is het gebruik van zalf voorbehouden aan de arts. Als er dan toch overgevoeligheid voor het product optreedt, kun je dit het best met hem bespreken.
 • Smeer ook niets anders op de wonde omwille van infectiegevaar of overgevoeligheidsreacties.

Veelgestelde vragen

E. Rummens en M. Callens, preventie-artsen CM

Ga ook naar


Download