HomeZiekte en behandelingKlachten en ziektenHoest

Hoe wordt een hoest behandeld?


Over de aanpak van een hoest heersen nogal wat misverstanden. Zo denken veel mensen dat ze altijd meteen naar een hoestsiroop moeten grijpen om de kwaal zo snel mogelijk te verhelpen. Zij hebben het verkeerd want een hoest die gepaard gaat met een verkoudheid hoeft slechts zelden te worden onderdrukt, omdat deze vooral bij een slijmhoest het lichaam verdedigt tegen de ziektekiemen. Onderdruk je de hoest toch, dan belet je dat het slijm en de daarbij behorende ziektekiemen het lichaam verlaten. Erger zelfs: het slijm kan zich ophopen in de luchtwegen, wat een ontsteking en een slechte ademhaling tot gevolg kan hebben.

Sommige geneesmiddelen bestrijden niet de hoest zelf, maar vergemakkelijken het ophoesten van slijm. Ze maken het slijm vloeibaarder of zorgen ervoor dat het gemakkelijker loskomt van de bronchiën. Slechts in zeer specifieke gevallen (bijvoorbeeld voor kinderen met mucoviscidose) zijn deze slijmoplossers echt noodzakelijk. Voor een gewone hoest worden ze niet aanbevolen. 

Bij hoestklachten, een vermoeden van een virale luchtwegeninfectie en zelfs sommige bacteriële luchtwegeninfecties zijn antibiotica overbodig. Ze zullen de duur van de klachten niet of nauwelijks verkorten en kunnen ongewenste effecten veroorzaken. Het onnodig voorschrijven van antibiotica zorgt er ook voor dat de bacteriën een weerstand kunnen ontwikkelen, waardoor de medicatie geen effect meer heeft. Bovendien vormen antibiotica een extra uitgave, zowel voor de patiënt als voor de maatschappij. Dring er dus bij je arts niet op aan om voor een hoest antibiotica voor te schrijven. Ze worden alleen aanbevolen als de kwaal het gevolg is van een longontsteking.

Veelgestelde vragen

E. Rummens en M. Callens, preventie-artsen CM

Ga ook naar