HomeZiekteKlachten en ziektenHoest

Wanneer naar de dokter?

Bij een hoest hoef je niet altijd je huisarts te raadplegen. Dit is echter aanbevolen als:

 • de hoest gepaard gaat met een van de volgende symptomen:
  • hoge koorts of koorts die langer dan drie dagen aanhoudt;
  • ophoesten van bloederig slijm;
  • hevig stekende pijn op de borstkas;
  • kortademigheid, benauwdheid, of een pijnlijke of piepende ademhaling;
  • sufheid;
 • de hoest langer dan drie weken duurt zonder dat je verkouden bent;
 • je regelmatig last hebt van hoesten;
 • je vermoedt dat de hoest wordt veroorzaakt door een geneesmiddel;
 • hart- of maagklachten nachtelijke hoest veroorzaken;
 • pasgeborenen en baby’s jonger dan zes maanden frequent hoesten en hierdoor slecht drinken of een van de hierboven vermelde symptomen vertonen;
 • je ouder bent dan 70 jaar of een verminderde weerstand hebt;
 • je als volwassene plots begint te hoesten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak;
 • een kind plotseling begint te hoesten zonder verkouden te zijn. Dit kan duiden op een verslikking. Als de hoestbui niet overgaat, moet je zo snel mogelijk medische hulp inroepen.

Behandeling

Je arts zal een diagnose stellen en, indien nodig, een behandeling voorstellen.

 • Hoestsiropen zijn zelden aangewezen. 
 • Slijmoplossers zijn slechts in zeer specifieke gevallen aangewezen zoals bij kinderen met mucovisciodose. Slijmoplossers zorgen ervoor dat het slijm makkelijk uit de longen loskomt, maar ze zijn voor een gewone hoest overbodig. 
 • Antibiotica zijn voor virale luchtweginfecties en voor de meeste bacteriële bovenste luchtweginfecties overbodig. Ze zullen de duur van de klachten niet of nauwelijks verkorten en kunnen ongewenste effecten veroorzaken. Bovendien zorgt overbodig gebruik van antibiotica ervoor dat de bacteriën een weerstand ontwikkelen, waardoor de medicatie geen effect meer heeft. Dring er dus bij je arts niet op aan om voor een hoest antibiotica voor te schrijven. Ze zijn nuttig voor specifieke situaties zoals bij een bacteriële longontsteking.

Veelgestelde vragen

Bron: www.thuisarts.nl, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar