HomeZiekteKlachten en ziektenNarcolepsie

Welke zijn de symptomen?

Narcolepsie wordt gekenmerkt door vier symptomen. Ze hoeven niet noodzakelijk alle vier aanwezig te zijn en niet iedereen heeft de symptomen in dezelfde mate.

Overdreven slaperigheid overdag en slaapaanvallen

Overdreven slaperigheid is het meest voorkomende en meest hinderlijke symptoom. Sommigen voelen zich voortdurend slaperig, anderen hebben last van slaapaanvallen. Hierbij val je gedurende korte periodes (meestal minder dan twintig minuten) in slaap. Dit slapen wordt vaak tijdelijk als verkwikkend beschouwd. 

De neiging om in slaap te vallen is het meest uitgesproken tijdens eentonige activiteiten of in een prikkelarme omgeving

Spierverlamming (kataplexie)

Sommige mensen met narcolepsie hebben last van aanvallen van spierverlamming. Deze spierzwakte wordt uitgelokt door emoties zoals lachen, boos zijn of schrikken. 

Er kan een verslapping optreden van alle skeletspieren, maar meestal verslapt een spiergroep, bijvoorbeeld de nek (voorover vallen van het hoofd), het gelaat (openvallen van de mond) of de knieën. 

De spierverlamming duurt meestal slechts enkele seconden en bijna altijd minder dan twee minuten. Sommigen hebben dit maar eenmaal per maand, anderen hebben dit meerdere keren per dag. 

Hallucinaties

Bij een op drie mensen met narcolepsie treden ook hallucinaties op. Het gaat om zeer levendige droomervaringen tijdens de overgang van waken naar slapen. 

Slaapverlamming

Soms treden ook slaapverlammingen op tijdens de overgang van waken naar slapen of van slapen naar waken. Tijdens een slaapverlamming kan je je niet bewegen terwijl je bewustzijn behouden blijft. Dit kan enkele minuten duren en wordt als zeer angstig ervaren.

Andere symptomen

Naast deze vier kenmerkende klachten kunnen ook andere symptomen voorkomen zoals:

  • gefragmenteerde slaap, waarbij de totale slaapduur gespreid wordt in verschillende blokken;
  • ernstige problemen met de waakzaamheid, waardoor soms bizarre automatische handelingen ontstaan of het plots onlogisch veranderen van gespreksonderwerp;
  • niet-slaapgerelateerde symptomen (bv. overgewicht, eetstoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen).

Veelgestelde vragen

Bron: Leerboek slaap en slaapstoornissen (uitg. Acco), bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen