HomeZiekteKlachten en ziekten

Slaapproblemen

Iedereen heeft wel eens moeite met inslapen of het gevoel dat men slecht geslapen heeft. Een druk leven, stress, te laat opblijven, sporten of werken voor het slapengaan, lawaai, wenende kinderen ’s nachts zijn frequente oorzaken van een verstoorde slaap. 

Een verstoorde slaap met een kortdurend slaaptekort is op zich geen ramp. Het is dan wel belangrijk voldoende aandacht te hebben voor je slaap en tijdig maatregelen te nemen. 

Een langdurig slaaptekort kan op langere termijn een slaapprobleem in de hand werken.

Wat?

Van een slaapprobleem is er pas sprake:

  • indien je slaap verstoord wordt door een onderliggende oorzaak;
  • of indien een langdurig verstoorde slaap een ‘gewoonte’ werd, waardoor gaan slapen tot frustraties leidt en niet meer lukt. 

Bij een slaapprobleem krijg je door een langdurig slaaptekort ook problemen met je functioneren overdag zoals vermoeidheid, een suf gevoel, concentratieproblemen, prikkelbaarheid of stemmingswisselingen.

Soorten

Wanneer er problemen zijn met inslapen, doorslapen of vroeg wakker worden, spreken we van slapeloosheid of insomnie. Soms komt slapeloosheid op zichzelf voor (primaire slapeloosheid), soms ligt een mentale stoornis, een andere slaapstoornis of middelengebruik aan de basis ervan (secundaire slapeloosheid). 

Andere slaapproblemen zijn:

Veelgestelde vragen

Bron: Leerboek slaap en slaapstoornissen (uitg. Acco), bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen