HomeZiekteKlachten en ziektenVergiftiging

Hoe bied ik eerste hulp?

Neem volgende maatregelen als je een slachtoffer vindt van een vergiftiging. 

 • Zorg voor je eigen veiligheid. Blijf niet op een plaats met toxische stoffen (bv. bij een vergiftiging door sproeimiddelen - voornamelijk pesticiden - kan contact met de huid van de vergiftigde persoon gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van de gifstof) of toxische gassen (bv. CO, uitlaatgassen). 
 • Zet indien nodig ramen en deuren open voor frisse lucht. 
 • Trek handschoenen aan. 
 • Plaats resten van het product op een veilige plaats. 
 • Blijf kalm en probeer indien nodig ook het slachtoffer te kalmeren en gerust te stellen. 
 • Controleer indien nodig het bewustzijn van het slachtoffer, open de luchtweg en controleer de ademhaling. 
 • Bel 112 bij bewustzijnsverlies of ademhalingsmoeilijkheden. 
 • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging bij bewusteloosheid met normale ademhaling. 
 • Bel het Antigifcentrum op 070 245 245 en volg hun adviezen strikt op. Het Antigifcentrum zal ook oordelen of 112 verwittigd moet worden indien dit niet eerder gebeurde. Geef zoveel mogelijk informatie door: 
  • of het om een vaste, vloeibare of vluchtige stof gaat; 
  • de geur van de stof; 
  • de merknaam (beschrijf eventueel verpakking en/of etiket); 
  • de maximale hoeveelheid die kan ingenomen zijn; 
  • de waarschijnlijk ingenomen hoeveelheid die je opmaakt door schatting of via communicatie met het slachtoffer;
  • het tijdstip van inname; 
  • de toestand van het slachtoffer, leeftijd, geslacht, gewicht, ... 

In afwachting van de hulpdiensten

 • Blijf het slachtoffer observeren. 
 • Bewaar het braaksel indien het slachtoffer braakt. 
 • Stimuleer braken niet zonder advies van het Antigifcentrum of een arts. Hierdoor zou het slachtoffer zich kunnen verslikken en gevaarlijke stoffen in de longen krijgen, of kan een giftige stof een tweede maal langs de slokdarm passeren. 
 • Geef geen melk of water. Dat is geen tegengif. En ook hier bestaat het gevaar voor verslikken. 
 • Dien nooit op eigen houtje medicinale kool toe. Als het slachtoffer minder bewust is, bestaat het gevaar dat het zich hierin zou verslikken. Dit product is bovendien niet altijd aangewezen. Het is eventueel wel handig om het in huis te hebben omdat het Antigifcentrum het in bepaalde gevallen aanraadt om het toe te dienen.

Specifieke maatregelen

 • Bij vergiftiging via het spijsverteringsstelsel
  Er mogen geen specifieke maatregelen genomen worden bij:
  • vitale stoornissen;
  • inname van vluchtige stoffen (white spirit, benzine, ...);
  • inname van bijtende stoffen (ontstoppers, producten voor vaatwasmachines, ...);
  • inname van zepen en schuimverwekkende stoffen.
 • Bij inademing van gassen of giftige dampen

  • Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht.
  • Zorg voor vrije lucthwegen.
  • Controleer de vitale functies en grijp indien nodig in.
  • Dek het slachtoffer toe.
 • Bij vergiftiging langs de huid

  • Spoel overvloedig met lauw water (liefst onder de douche).
  • Kleed het slachtoffer tijdens die spoeling uit. Geef de kleding mee met de hulpverleners. Indien ze ze niet meenemen, gooi je de kleding weg.
  • Zorg dat je zelf niet in contact komt met het product of met het spoelwater.
  • Wrijf nooit hard op de huid of breng er nooit een product op aan.
 • Bij contact van het oog met giftige stoffen

  • Wrijf niet in de ogen.
  • Hou de ogen open.
  • Spoel zo vlug mogelijk vijftien minuten onder zacht stromend lauw water. Doe dit zo, dat het spoelwater het andere oog niet raakt.
  • Gebruik geen antigif.

Veelgestelde vragen

Bron: www.rodekruis.be, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar