HomeZiekte en behandeling

Kwaliteit van zorg


Als patiënt heb je recht op de beste zorg. Verschillende organisaties meten daarom de kwaliteit van zorg en maken hun resultaten bekend. 

Kwaliteitsgegevens zijn belangrijk: 

  • voor patiënten, zodat ze weten of en waar ze goed verzorgd worden; 
  • voor artsen en ziekenhuizen, zodat ze zicht hebben op de eigen resultaten en die van de collega’s. Op basis daarvan kunnen ze hun eigen resultaten proberen te verbeteren.

In de rechternavigatie kun je doorklikken naar de kwaliteitsgegevens over chirurgie in het algemeen en over specifieke ingrepen. Je verneemt telkens de globale resultaten en de resultaten per ziekenhuis.

Wat kan ik met deze gegevens doen?

De gegevens over kwaliteit die je via het linkermenu vindt, zijn een startpunt. Soms zijn ze moeilijk te interpreteren. Ze worden beïnvloed door factoren zoals leeftijd, geslacht en achtergrond van de patiënt.

Gebruik de gegevens daarom in de eerste plaats als een houvast om het gesprek aan te gaan met je arts. Hij kan met jou bespreken welke zorg het meest aangewezen is.

Als patiënt heb je trouwens recht op kwaliteitsvolle informatie van de zorgverlener. Je kunt ook je zorgverlener vrij kiezen. Deze patiëntenrechten zijn wettelijk vastgelegd. Ga dus bij voorkeur naar een zorgverlener die luistert naar jouw behoeften en rekening houdt met de informatie die je zelf gevonden hebt.

Van wie komen de gegevens?

Verschillende instanties verzamelen gegevens over kwaliteit.

  • Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) meet de kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen op vlak van moeder en kind, orthopedie, cardiologie, borstkanker en een aantal meer algemene thema’s zoals handhygiëne. De resultaten vind je op www.zorgkwaliteit.be.
    Aan dit project werkt iedereen mee die een rol heeft in de ziekenhuissector: de Vlaamse vereniging van hoofdartsen van de ziekenhuizen, de ziekenhuiskoepels, de overheid, de universiteiten, verschillende beroepsverenigingen en de ziekenfondsen.
  • De Zorginspectie controleert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. In de ziekenhuizen inspecteerde ze onder meer de kwaliteit en veiligheid bij chirurgische ingrepen.
  • Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) verzamelt en analyseert de gegevens van de leden van de zeven Belgische ziekenfondsen. Uit de facturen die patiënten van zorgverleners krijgen, kan het IMA bepaalde kwaliteitsgegevens afleiden. Als grootste ziekenfonds en als voorzitter van het IMA speelt CM een voortrekkersrol in het bekendmaken van deze kwaliteitsgegevens.
  • Steeds meer Vlaamse ziekenhuizen ambiëren een internationale ziekenhuisaccreditering. Daartoe lichten onafhankelijke auditeurs alle processen in het ziekenhuis door. Deze accreditering biedt een bijkomende kwaliteitsgarantie. Geaccrediteerde ziekenhuizen vind je op de site van de Joint Commission International en van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.
  • Verschillende wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners en verschillende ziekenhuizen of ziekenhuisnetwerken meten ook zelf kwaliteit. Ze maken de resultaten steeds vaker bekend, zie bijvoorbeeld de website van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen