HomeZiekte en behandelingKwaliteit van zorg

Algemene kwaliteit van chirurgie


Van maart 2013 tot februari 2014 kregen alle Vlaamse ziekenhuizen de Zorginspectie over de vloer. 

De inspectie controleerde alle aspecten van chirurgie: het operatiekwartier, de sterilisatieafdeling, de ontwaakkamer en de verpleegafdelingen.

Globale resultaten

  • De handhygiëne van de verpleegkundigen is heel goed. Bij de artsen is er nog werk aan de winkel.
  • In bijna alle ziekenhuizen krijgen patiënten een armbandje waarop hun gegevens staan.
  • Binnen het operatiekwartier wordt een afvinklijst gebruikt als geheugensteuntje voor artsen en verpleegkundigen. Deze lijst is goed ingeburgerd, maar wordt niet altijd volledig ingevuld.
  • Tijdens een operatie onder volledige verdoving zou een anesthesist voortdurend moeten aanwezig zijn. Dat is niet altijd het geval.
  • Na de operatie noteren de verpleegkundigen meestal nauwkeurig de bloeddruk, hartslag en temperatuur. De pijn die de patiënt ondervindt meten ze te weinig.
  • Voor dringende operaties buiten de kantooruren is er in de ziekenhuizen minstens één medewerker aanwezig. Er kan altijd een tweede worden opgeroepen.
  • Ziekenhuizen moeten hun medische toestellen, bijvoorbeeld voor anesthesie, regelmatiger onderhouden.
  • Sommige patiënten zijn onvoldoende geïnformeerd over een operatie. Daar moeten de ziekenhuizen en zorgverleners meer aandacht aan besteden. Wellicht krijgen de patiënten ook te weinig geschreven informatie.
  • De communicatie tussen de zorgverleners verloopt over het algemeen goed. De ziekenhuisartsen moeten de informatie aan de huisartsen wel gestructureerder doorgeven.

Resultaten per ziekenhuis

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen