HomeZiekte en behandelingKwaliteit van zorg

Kwaliteit van de plaatsing van heupprothesen


Wanneer het kraakbeen van de heup versleten is, bijvoorbeeld door artrose, is een kunstheup soms de enige oplossing. 

Een heupprothese plaatsen gebeurt vaak. In 2013 kregen bijna 20.500 patiënten een kunstheup. Het blijft een ingrijpende operatie, ook al voeren zo goed als alle ziekenhuizen ze uit.

CM wil bijdragen tot een betere kwaliteit van zorg voor wie een nieuwe heup nodig heeft. Daarvoor analyseerde ze de gegevens van haar leden die een totale heupprothese kregen in de periode 1990-2013

Globale resultaten

  • Het belangrijkste risico bij een heupprothese is dat ze vervangen moet worden. 95% van de heupprothesen houdt het tien jaar uit. In 80% van de gevallen gaan ze zelfs vijftien jaar mee. Internationaal gezien zijn dat goede cijfers, al zijn er verschillen tussen ziekenhuizen. In het Universitair Ziekenhuis van Mont-Godinne heb je bijna drie keer meer kans dat je kunstheup binnen de tien jaar aan vervanging toe is dan gemiddeld. In het OLV van Lourdesziekenhuis in Waregem loop je drie keer minder risico.
  • In 17% van de operaties kreeg de patiënt in 2012-2013 een bloedtransfusie. Rond de eeuwwisseling was dat nog 60%. Overconsumptie werd dus aangepakt, al krijgt in het AZ Glorieux in Ronse nog altijd 56% van de patiënten een bloedtransfusie.
  • De gemiddelde verblijfsduur voor de plaatsing van de heupprothesen is zeven dagen. De verblijfsduur loopt van ziekenhuis tot ziekenhuis uiteen van vijf tot zelf 24 dagen.
  • De kans om na een operatie op intensieve zorgen te belanden, is 8%. In het ziekenhuis in Veurne is dat 82%.
  • Download het onderzoeksartikel 

Resultaten per ziekenhuis

Voor een veel voorkomende ingreep als een totale heupprothese zouden alle ziekenhuizen kwaliteit moeten leveren. Toch zijn er verschillen tussen ziekenhuizen. CM hoopt dat deze cijfers ziekenhuizen en zorgverleners ertoe aanzetten om te blijven investeren in kwaliteit.

Update

Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze
De arts die het merendeel van de geplande heupoperaties uitvoerde, werkt daar niet meer sinds 2012. CM heeft daarom een nieuwe analyse gemaakt. Als je de resultaten van de betrokken arts niet meerekent, behaalt het ziekenhuis een uitstekende score. Voor de periode 2004-2013 moest de heupprothese bij maar twee patiënten vervangen worden.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen