HomeZiekte en behandelingKwaliteit van zorg

Kwaliteit van de behandeling van longkanker


Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de kwaliteit van operaties tegen longkanker, gebaseerd op gegevens uit de periode 2010-2011.

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat de gegevens van de ziekenfondsen analyseert, publiceert recente gegevens per ziekenhuis.

Globale resultaten

Het KCE stelt grote kwaliteitsverschillen tussen de ziekenhuizen vast.

  • In ziekenhuizen die minder dan 10 longkankeroperaties uitvoeren per jaar, heb je dubbel zoveel kans om binnen de zestig dagen na de operatie te overlijden als in ziekenhuizen die deze ingrepen vaker uitvoeren.
  • Ook een jaar na de operatie zijn de overlevingskansen het laagst in de ziekenhuizen met minder dan 10 operaties per jaar. Opmerkelijk, want de ziekenhuizen die veel operaties uitvoeren behandelen de meest ernstige gevallen.
  • 30% van de ziekenhuizen die in 2014 longkankerchirurgie uitvoerden, haalde het minimumaantal niet. Dat tonen IMA-cijfers aan. Van de 93 ziekenhuizen die dergelijke operaties uitvoerden, deden er 27 minder dan 10.

Ook uit de gegevens van de Stichting Kankerregister blijkt dat de kwaliteit in de kleinere centra onvoldoende is

  • Kleinere centra maken vaak minder kwaliteitsvolle gegevens over het stadium van de kanker over aan de Stichting Kankerregister. Zonder een goede bepaling van het stadium, wordt het moeilijker om de juiste behandeling te selecteren.
  • Kleinere centra wijken vaker af van de wetenschappelijke aanbevelingen voor een goede behandeling.
  • In grotere centra is niet alleen de ervaring van de chirurg groter, maar ook die van het multidisciplinaire team dat hem omringt vanaf de diagnose tot de nazorg van de operatie.

Het KCE en de ziekenfondsen pleiten er al meer dan 10 jaar voor om complexe kankerchirurgie te concentreren in gespecialiseerde centra. Alle ons omringende landen hebben al een minimaal aantal operaties ingesteld. Minister De Block nam de concentratie van kankerchirurgie op in haar beleidsverklaring, maar de uitvoering kan nog jaren op zich laten wachten.

Resultaten per ziekenhuis

Het IMA publiceert de cijfers van het aantal longkankeroperaties tussen 2006 en 2014. Op die manier wil het IMA helpen om de aanbevelingen van het KCE na te streven.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen