Belang van vaccinaties
HomeZiekte en behandelingVaccinatiesAlgemene info

Belang van vaccinaties


Hoewel er soms berichten opduiken die mensen doen twijfelen aan het nut van vaccinaties is er geen reden om de betrouwbaarheid en het belang ervan in vraag te stellen.

Individuele bescherming

Tijdens de zwangerschap krijgt een kind antistoffen van de moeder die het gedurende enkele maanden beschermen tegen een beperkt aantal ziekten. Ook borstvoeding bevat afweerstoffen die een beschermend effect hebben tegen bv. darminfecties maar niet tegen ernstige ziekten zoals polio, difterie of kinkhoest. Vaccinatie op jonge leeftijd is dus absoluut noodzakelijk! Wie gevaccineerd is, is beschermd tegen een bepaalde ziekte of maakt ze in het slechtste geval in een minder ernstige vorm door.

Collectieve bescherming

Vaccinatie is niet alleen belangrijk voor een individu. Ook de totale bevolking is beter beschermd als zoveel mogelijk personen ingeënt zijn. Dat principe noemt men groepsimmuniteit. Als binnen een bevolkingsgroep bijvoorbeeld 95 procent van de mensen tegen een bepaalde ziekte gevaccineerd is, zal de ziekte ook bij de overblijvende 5 procent niet meer circuleren. Het percentage mensen dat gevaccineerd moet zijn om een dergelijke groepsimmuniteit te verkrijgen, verschilt per ziekte. Deze groepsimmuniteit beschermt ook personen die om medische of andere redenen niet gevaccineerd kunnen of mogen worden, of kinderen die nog te jong zijn om bepaalde vaccinaties te krijgen. 

Zo ruim mogelijk vaccineren zorgt ervoor dat bepaalde ziekten definitief uitgeroeid kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval met pokken die sinds de jaren 1980 uitgeroeid zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie streeft er ook naar om polio uit te roeien. De meeste regio's zijn intussen poliovrij. De kiem circuleert enkel nog in Nigeria, Pakistan en Afghanistan.

In landen waar niet of onvoldoende gevaccineerd wordt, blijven infectieziekten veel slachtoffers eisen. Zo stierven in 2012 nog zo'n 122 000 mensen aan mazelen, waarvan de meesten kinderen waren jonger dan vijf jaar. De laatste jaren komen door onvoldoende vaccinatie ook in West-Europa opnieuw meer epidemieën van mazelen voor met sterfgevallen. Tegen 2015 wil men in Vlaanderen voldoende mensen tegen mazelen en rodehond vaccineren om de eliminatie ervan in Europa mee mogelijk te maken.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen