HomeZiekteVaccinatiesAndere vaccinaties

Vaccinatie tegen het rotavirus

Het rotavirus veroorzaakt een zeer besmettelijke diarree, vooral bij zuigelingen en jonge kinderen.

Vaccinatie op jonge leeftijd kan een infectie voorkomen. De Hoge Gezondheidsraad beveelt ze aan voor zuigelingen, waarbij de laatste dosis moet worden toegediend vooraleer ze zes maanden zijn. 

Afhankelijk van het merk zijn twee (Rotarix, 8 en 12 weken) of drie dosissen (Rotateq, 8, 12 en 16 weken) nodig. Het vaccin wordt toegediend via de mond.

Gevaccineerde zuigelingen zijn voor meer dan 85 procent beschermd tegen ernstige infecties en voor 100 procent tegen extreme vormen van uitdroging. 

Dokter Elise Rummens, preventie-arts LCM

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen


Download