Basisvaccinaties
HomeZiekte en behandelingVaccinaties

Basisvaccinaties


De Hoge Gezondheidsraad volgt in België het wetenschappelijk onderzoek rond de beschikbaarheid en de werking van vaccins op de voet en doet aanbevelingen voor het vaccinatiebeleid. 

Dat moet ertoe leiden dat bepaalde infectieziekten definitief uitgeroeid worden.

Basisvaccinatieschema

Het vaccinatieprogramma wordt georganiseerd door de gemeenschappen. Ze houden hierbij rekening met de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en stellen een basisvaccinatieschema op. Het toont op welke leeftijd welke vaccins het beste worden toegediend. 

In Vlaanderen omvat het basisvaccinatieschema alle vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking worden gesteld van diensten en artsen die de vaccinatie uitvoeren. Als je een beroep doet op Kind en Gezin en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is het vaccineren van je kind gratis. Ga je naar de huisarts of kinderarts, is het vaccin gratis maar betaal je wel het remgeld voor de raadpleging.

Het basisvaccinatieschema wordt door huisartsen, kinderartsen, artsen bij Kind en Gezin en artsen in het CLB nauwgezet opgevolgd. Je bent evenwel niet verplicht je kind te laten vaccineren, behalve voor polio. 

Combinatievaccins

Sommige vaccinaties worden gecombineerd. Dat is onder meer het geval voor het:

  • zesvoudige vaccin tegen polio-difterie-tetanus-kinkhoest-Hib-hepatitis B, toegediend op 8, 12, 16 weken en op 15 maanden; 
  • viervoudige vaccin tegen polio-difterie-tetanus-kinkhoest, toegediend in het eerste leerjaar; 
  • drievoudige vaccin tegen mazelen-bof-rodehond, toegediend op 12 maanden en in het vijfde leerjaar; 
  • drievoudige vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest, toegediend in het derde jaar secundair onderwijs.