HomeZiekteVaccinatiesBasisvaccinaties

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)

Het humaan papillomavirus (HPV) kan aan de basis liggen van baarmoederhalskanker, kankers van de geslachtsorganen en de anus of kankers in de hoofd-en halsregio. 

Daarnaast kan HPV ook genitale wratten veroorzaken.

Welke vaccins bestaan er?

In België zijn momenteel drie vaccins tegen HPV beschikbaar: Gardasil 9®, Gardasil® en Cervarix®.

  • Ze beschermen alle drie tegen de HPV-types 16 en 18 die het vaakst aan de basis liggen van baarmoederhalskanker. Vaccinatie bij jongeren die nog niet met HPV besmet zijn, zou hun risico op baarmoederhalskanker met minstens 70 procent verminderen. 
  • Daarnaast beschermt Gardasil 9® ook nog tegen de HPV-types 31, 33, 45, 52 en 58. Deze types kunnen ook aan de basis liggen van baarmoederhalskanker, maar ze komen minder voor.  
  • Gardasil9® en Gardasil® beschermen bovendien tegen de types 6 en 11 die ongeveer 90 procent van de genitale wratten veroorzaken.

De vaccinatie bestaat uit twee (9- tot 14-jarigen) of drie (vanaf 15 jaar) inspuitingen. Ze gebeurt het best voor men seksueel actief is, omdat het virus via seksuele contacten wordt overgedragen.

Voor wie?

De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie bij voorkeur aan voor meisjes en jongens van 9 tot en met 14 jaar. Op jonge leeftijd heeft men doorgaans nog geen HPV-besmetting en reageert het afweersysteem het best op de vaccinatie.

Jonge mannen en vrouwen tot 26 jaar die wel al seksueel contact hadden, kunnen ook nog baat hebben bij de vaccinatie maar bespreken dat beter eerst met hun arts.

Goed om te weten

  • De Vlaamse overheid biedt een gratis vaccinatie (Gardasil9®) aan via het CLB voor meisjes en jongens van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook de huisarts kan hen de vaccinatie toedienen, maar dan betaal je de raadpleging. Het vaccin is gratis indien de huisarts het bestelt via Vaccinnet, het bestelsysteem van de Vlaamse overheid. Als je het vaccin met een voorschrift afhaalt bij de apotheker is het niet gratis.
  • Meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die niet via het programma van de Vlaamse overheid gevaccineerd werden, maken aanspraak op een gedeeltelijke terugbetaling vanuit de ziekteverzekering
  • Ook voor jongens is het vaccin zinvol. Het virus kan immers kanker van de geslachtsorganen en de anus, kanker in de hoofd- en halsregio of genitale wratten veroorzaken. Daarnaast kunnen jongens via seksueel contact het virus overdragen op meisjes, bij wie het ook baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
Dokter Elise Rummens, preventie-arts LCM

Ga ook naar


Download