HomeZiekteVaccinatiesBasisvaccinaties

Vaccinatie tegen mazelen

Tegen mazelen bestaat een vaccin dat sinds 1985 opgenomen is in het basisvaccinatieschema.

Jammer genoeg laten sommige ouders hun kind niet vaccineren. Niet alleen om principiële redenen, maar ook uit onwetendheid omdat ze – door het succes van het vaccin – de mogelijke ernstige gevolgen van mazelen niet meer kennen. Hierdoor lopen niet alleen hun kinderen maar ook anderen het risico om besmet te worden. Want als te veel kinderen niet gevaccineerd zijn, verhoogt de kans op besmetting voor nog niet gevaccineerde zuigelingen en kinderen die om medische of andere redenen geen vaccin mogen of kunnen krijgen. 

Tegen 2015 wilde men in Vlaanderen voldoende mensen tegen mazelen en rodehond vaccineren om de eliminatie ervan in de Europese regio mee mogelijk te maken. Deze doelstelling werd niet behaald. De inspanningen om de vaccinatiegraad te verhogen worden daarom voortgezet.

Vaccinatie gebeurt volgens het basisvaccinatieschema op 12 maanden. Een herhalingsinenting wordt voorzien in het vijfde leerjaar.

(Jong)volwassenen

Naast kinderen is vaccinatie ook aangewezen voor (jong)volwassenen die geboren zijn na 1970 en de ziekte niet doormaakten. Zij kunnen immers nog besmet worden indien ze niet of onvolledig gevaccineerd werden. Die kans is groot omdat - na de beschikbaarheid van het vaccin in 1974 - de vaccinatie tot 1983 nog niet systematisch gebeurde en de noodzakelijke tweede inspuiting meestal niet gegeven werd. Bovendien werd ook na 1983 de tweede inspuiting niet altijd gegeven. 

Vaccinatie is zeker aanbevolen voor wie reist naar landen waar mazelen veel voorkomt of kinderen wenst. Omdat een volwaardige vaccinatie pas vanaf de leeftijd van 12 maanden kan worden gegeven, geldt deze aanbeveling ook voor wie vaak met baby's in contact komt (ouders, gezinsleden, personeel in crèches, onthaalouders, medisch en verzorgend ziekenhuispersoneel). 

Wie vóór 1970 geboren is, heeft waarschijnlijk mazelen gehad (omdat het virus toen nog veel voorkwam) en kan ze geen tweede maal krijgen. 

Het vaccin is een drievoudig combinatievaccin tegen mazelen, bof en rode hond. Vrouwen mogen de eerste maand na deze vaccinatie niet zwanger worden.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


Download