HomeZiekteVaccinatiesBasisvaccinaties

Vaccinatie tegen pneumokokken

De bacterie Streptococcus pneumoniae veroorzaakt pneumokokkenziekten. Ze is een van de drie bacteriën dit het vaakst hersenvliesontsteking of meningitis veroorzaakt bij kinderen.

De bacterie is aanwezig ter hoogte van mond, neus en keel. Ze kan daar lang aanwezig zijn zonder dat er klachten optreden. Soms veroorzaakt ze minder agressieve infecties (bv. oorontsteking, sinusitis, bronchitis, oogbindvliesontsteking) of zeer agressieve infecties (bv. longontsteking, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging). Vooral zuigelingen zijn het slachtoffer van een agressieve vorm van pneumokokken. Soms blijven er na de infectie neurologische problemen bestaan.

Er zijn meer dan negentig types van de bacterie gekend, waarvan de tien meest voorkomende 95 procent van de infecties veroorzaken. Omdat er verschillende types bestaan, bouwt het lichaam slechts geleidelijk een zekere weerstand op. Hierdoor worden jonge kinderen het vaakst getroffen. 

Een volledige bescherming tegen hersenvliesontsteking door vaccinatie blijft evenwel onmogelijk omdat er verschillende bacteriën en verschillende types of groepen van deze bacteriën hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. De huidige vaccins bieden echter wel goede bescherming tegen de drie meest frequente vormen van meningitis veroorzaakt door bacteriën.

Vaccinatie gebeurt volgens het basisvaccinatieschema op 8 en 16 weken, en op 12 maanden. Daarnaast is vaccinatie ook aanbevolen voor:

  • volwassenen met een stoornis van het afweersysteem;
  • volwassenen met een chronische hart-, long-, lever- of nierziekte;
  • gezonde volwassenen van 65 jaar of ouder.

Door vaccinatie wordt ook de bestrijding met antibiotica voorkomen. Sommige antibiotica hebben nu reeds geen invloed meer op de bacterie.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts LCM

Ga ook naar


Download