HomeZiekteVaccinatiesBasisvaccinaties

Vaccinatie tegen rodehond

Het rubellavirus veroorzaakt rodehond of rubella. De ziekte is erg besmettelijk en wordt verspreid via hoesten en niezen of via direct contact met een besmette persoon.

Bij kinderen verloopt de ziekte meestal onschuldig met lichte koorts, gezwollen klieren in de nek en achter de oren, huiduitslag of verkoudheid

Bij zwangere vrouwen daarentegen kan het virus de foetus ernstige schade toebrengen, zoals doofheid, blindheid of geestelijke achterstand. Besmetting tijdens de eerste maanden van de zwangerschap kan eveneens aanleiding geven tot een miskraam.

Tegen 2015 wilde men in Vlaanderen voldoende mensen tegen mazelen en rodehond vaccineren om de eliminatie ervan in de Europese regio mee mogelijk te maken. Deze doelstelling werd niet behaald. De inspanningen om de vaccinatiegraad te verhogen worden daarom voortgezet.

Vaccinatie gebeurt volgens het basisvaccinatieschema op 12 maanden. Een herhalings-inenting wordt voorzien in het vijfde leerjaar. 

Omdat het virus tijdens de zwangerschap zo gevaarlijk is voor de foetus dienen vrouwen met zwangerschapswens na te kijken of ze tegen de ziekte beschermd zijn. Dit is zo wanneer ze als kind de ziekte zelf hebben doorgemaakt of wanneer ze gevaccineerd werden. Dit kan nagekeken worden door het bepalen van de antistoffen via een eenvoudige bloedname. Indien een vrouw zonder antistoffen zwanger wil worden, is vaccinatie ten zeerste aanbevolen. Het vaccin is een drievoudig combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond. Vrouwen mogen de eerste maand na deze vaccinatie niet zwanger worden.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


Download