HomeZiekte en behandelingVaccinatiesGriepvaccinatie

Voor wie is de vaccinatie aanbevolen?


Het griepvaccin is sterk aangeraden voor:

 • zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen
 • 65-plussers;
 • personen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen zijn;
 • kinderen tussen zes maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan;
 • personen werkzaam in de gezondheidssector;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als risicopersonen of personen die zorgen voor kinderen jonger dan zes maanden;
 • iedereen vanaf de leeftijd van zes maanden met een:
  • hartziekte;
  • longziekte zoals ernstig astma of COPD;
  • lever- of nierziekte;
  • diabetes;
  • chronische spierziekte;
  • verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling.

Ook wanneer je ouder bent dan 50 jaar en niet aan een van de bovenstaande chronische aandoeningen lijdt, kan vaccinatie nuttig zijn. Bespreek het met je huisarts.

Daarnaast kan iedereen vanaf zes maand overwegen zich tegen griep te laten inenten. De kans om de komende winter griep te krijgen vermindert namelijk met 80 %. Krijg je de ziekte toch, dan genees je sneller en treden er minder verwikkelingen op. 

Terugbetaling

Sommige personen krijgen van de ziekteverzekering een deel van de kostprijs van het vaccin terugbetaald

Voor mensen die in een gesubsidieerd woonzorgcentrum (RVT of rusthuis) wonen, wordt het vaccin in Vlaanderen gratis ter beschikking gesteld via het rust- of verzorgingstehuis.

E. Rummens en M. Callens, preventie-artsen CM

Ga ook naar