HomeZiekteZelftesten

Zelftest cholesterol

 • Wat meet de test (Veroval zelftest van Hartmann en MyTest van Mylan)?
  De test meet het totale cholesterolgehalte in je bloed. Hij maakt geen onderscheid tussen de verschillende soorten cholesterol en meet enkel de totale hoeveelheid. 
 • Wat leert het resultaat van de test?
  Als het totale cholesterolgehalte in je bloed te hoog is, heb je mogelijk een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De test maakt echter geen onderscheid tussen de soorten cholesterol (HDL, LDL en triglyceriden) en zegt niets over je andere risicofactoren op hart- en vaatziekten. Enkel op basis van de test kan je dus nooit besluiten of je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebt. Bovendien kan de test een fout resultaat geven omdat hij beïnvloed wordt door factoren zoals dieet, stress, ernstige ziekte of geneesmiddelen. 
 • Wanneer raadpleeg je het best je arts na het uitvoeren van de zelftest? 
  • Als de test een afwijkend resultaat geeft, bestaat de kans dat je een verhoogd risico hebt op hart- en vaatziekten. Het is dan aangewezen om je huisarts te raadplegen. Die zal je vermoedelijk voorstellen om, via een bloedafname, je cholesterol opnieuw te bepalen zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende soorten cholesterol. Je arts zal ook rekening houden met andere risicofactoren. 
  • Als de test een normaal resultaat geeft en je geen andere risicofactoren op hart- en vaatziekten hebt, is het niet nodig je arts te raadplegen. Een gezonde levensstijl blijft evenwel belangrijk.  
 • Hoe voer je de test uit? 
  • Veroval zelftest van Hartmann
   Prik in je vinger en laat een grote druppel bloed zorgvuldig op een testplaatje vallen. Verwijder na exact drie minuten de afdekking van het testveldje. Dan heb je dertig seconden om via een kleurcode de juiste cholesterolwaarde af te lezen. 
  • MyTest van Mylan
   Fixeer eerst de teststrook op de steunkaart zonder de reactiezone aan te raken. Prik vervolgens in je vingertop en masseer tot je een grote druppel bloed verkrijgt. Laat de druppel op de juiste plaats op de teststrook vallen. Draai na veertig seconden de steunkaart om. Je hebt dan 25 seconden om via een kleurcode de juiste cholesterolwaarde af te lezen. 

Ga ook naar