Over ons

Als eigenaars en investeerders een assistentiewoning of serviceresidentie kopen, of als senioren zo'n assistentiewoning bewonen, dan krijgen zij er de Zorgmakelaar bij.

De Zorgmakelaar geeft toegang tot persoonlijke zorg en dienstverlening voor ouderen die in een serviceresidentie wonen.

Hij begeleidt de bewoners van een serviceresidentie als vertrouwenspersoon en onderhandelt met aanbieders van zorg. Concreet gaat het om dienstverlening als maaltijden, kapper of apotheek aan huis, poetshulp, boodschappenservice en aangepast vervoer. Per appartement betaal je een abonnementskost.

Door wonen, zorg en dienstverlening op een hoger niveau te tillen, wordt het mogelijk om lange tijd vrij en zelfstandig te blijven wonen.

Dankzij het zorgmakelaarschap zijn dit soort woonconcepten de toekomst.

Dit concept rond zorgmakelaarschap en woonassistentie heeft CM de voorbije jaren grondig uitgewerkt.

Als je als projectontwikkelaar overweegt om activiteiten te ontwikkelen op vlak van zorgvastgoed, dan is CM bereid hierover in gesprek te gaan, mee te denken en eventueel een samenwerking tot stand te brengen.

Onze missie

De Zorgmakelaar

 • wil een vernieuwende, aanvullende, maatschappelijke functie opnemen binnen nieuwe terreinen van thuiszorg en woonzorg.
 • biedt aan zijn klanten een unieke samenwerking en ondersteuning aan:
  • als vertrouwenspersoon en coach;
  • als begeleider naar de dienstverlening van het ziekenfonds en naar tal van aanbieders van dienstverlening en zorg;
  • als bemiddelaar en onderhandelaar met deze aanbieders in functie van service, garanties, kwaliteit en prijs;
  • door vernieuwende en gebruiksvriendelijke communicatiemiddelen en technologische hulpmiddelen in te zetten en maatwerk te leveren.
 • houdt hierbij rekening met de wens van mensen om zelf hun leven zoveel als mogelijk in eigen handen te houden en eigen keuzes te maken.
 • wil op die manier bijdragen tot kwaliteitsvol en levenslang wonen, sociale cohesie en betaalbare zorg.