Welkom op onze nieuwe website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Digitaal attest is er. Voortaan kan je huisarts zelf, via de computer, het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je ziekenfonds bezorgen. Lees meer  

  • Opletten voor fraudeurs. Momenteel zijn fraudeurs aan het werk die telefonisch bankgegevens trachten op te vragen in naam van CM. Ga er nooit op in. Lees meer  

  • 'Mijn dossier' wordt 'Mijn CM'.  Alle informatie die je voorheen vond in 'Mijn dossier' staat nu in 'Mijn CM'. Lees meer 

  • Regionaal nieuws
Voorzichtig met antibiotica

Voorzichtig met antibiotica


Door een overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica zijn bacteriën er niet langer gevoelig voor. Dit is een ernstige bedreiging voor de gezondheid. 

Antibiotica zijn levensreddende geneesmiddelen en een schaars goed. Het is ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze goed gebruikt worden en enkel als het moet. Word daarom een Antibiotic Guardian die goed omgaat met antibiotica.

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Ze zijn er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering), voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) en voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.