Welkom op onze nieuwe website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Naar het ziekenhuis? Vraag een kostenraming. Informeer je bij een geplande ziekenhuisopname vooraf over de financiële gevolgen. Vraag aan het ziekenhuis een raming van de te verwachte kosten. Lees meer

  • Digitaal attest is er. Voortaan kan je huisarts zelf, via de computer, het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je ziekenfonds bezorgen. Lees meer  

  • 'Mijn dossier' wordt 'Mijn CM'.  Alle informatie die je voorheen vond in 'Mijn dossier' staat nu in 'Mijn CM'. Lees meer 

  • Regionaal nieuws
Goesting in Leef

Goesting in Leef


In het april-nummer van het gezondheidsmagazine Leef staat 'goesting' centraal. Het brengt verhalen van mensen die er zin in hebben. Zo vertelt Brent over zijn goesting om te leven nadat hij een depressie had, heeft drummer Mario Goossens het over zijn passie en vindt zanger Guido Belcanto dat je je eigen goesting moet doen. 

Daarnaast krijgen lenzendragers tips van oogarts Heleen Delbeke en kom je meer te weten over het nut van vitamine D-supplementen.

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Ze zijn er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering), voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) en voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.