HomeSluit nu aan bij CMLaat een vriend kennismaken met CM

Reglement 'Maak een vriend gelukkig'

Wat omvat de actie ‘Maak een vriend gelukkig’?

 • Deze actie maakt van jou een CM-ambassadeur door een kennis of familielid te laten kennismaken met de voordelen van CM.
 • De actie handelt in het kader van het aanbrengen van een nieuw CM-lid als gerechtigde die de beweging maakt van persoon ten laste of gerechtigde andere ziekenfonds naar gerechtigde CM of in het kader van het aanbrengen van een nieuw CM-lid bij een eerste inschrijving in België als gerechtigde. De kennissen of familieleden met wie je de link deelt, mogen nog geen CM-lid zijn.
 • CM neemt contact op met deze persoon en maakt een afspraak in jouw naam als ambassadeur, om de voordelen van het CM-lidmaatschap uit te leggen.
 • Wanneer een afspraak met een CM-medewerker plaatsvond of wanneer deze persoon meteen beslist om CM-lid te worden, ontvang je een cadeaucheque ter waarde van 20 euro.
 • De actie is beperkt tot zes cheques per kalenderjaar per ambassadeur.
 • Als eenzelfde persoon meermaals wordt aangebracht, komt alleen diegene die de betrokken persoon als eerste aanbracht in aanmerking voor de actie.
 • Door deelname aan de actie ‘Maak een vriend gelukkig’ verklaar je je akkoord met dit reglement. 
 • Deze actie is enkel geldig in de Vlaamse ziekenfondsen.
 • CM behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Wie kan aan deze actie deelnemen?

 • Iedereen kan deelnemen. 

Privacybeleid

 • CM respecteert jouw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Je persoonlijke gegevens en de gegevens van kennissen van wie je de gegevens doorgeeft, worden verwerkt door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel, en/of door het regionaal ziekenfonds dat je hebt geselecteerd. 
 • De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de actie correct uit te voeren en ze worden niet doorgegeven aan derden.
 • Je hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door CM verwerkt worden. Als deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen. Ook de kennissen of familieleden aan wie je de link doorgeeft, hebben inzagerecht in hun gegevens en het recht om hun gegevens te laten verbeteren en te schrappen. Lees meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten 

Ga ook naar


CM-diensten en –voordelen