CM-statuten

De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten.

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

CM Vlaanderen

Op 1 januari 2022 fuseerden CM Antwerpen, CM regio Mechelen-Turnhout, CM Leuven, CM Brugge, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt, CM Midden-Vlaanderen, CM Waas en Dender, CM Sint-Michielsbond en CM Limburg tot de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen.

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen

RMOB CM-Zorgkas Vlaanderen

RMOB CM Brussel

  • Statuten RMOB CM Brussel, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 juni 2022 en geldig sinds 8 oktober 2022.
  • Statuten RMOB CM Brussel, goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 december 2020 en 24 juni 2021 en geldig sinds 1 juli 2021.
  • Statuten RMOB CM Brussel, goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 december 2020 en geldig sinds 1 januari 2021.

RMOB MC Wallonie

De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten. Lees meer over CDZ

Ga ook naar