Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

 • Home
 • Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Alle info over de gebruiksvoorwaarden van cm.be en de CM-agenda.

Gebruiksvoorwaarden van cm.be

 • Geldigheid
  • De website geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de CM-diensten en -voordelen. Ze gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. Het is evenwel niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Voor een gedetailleerde omschrijving zijn alleen de statuten rechtsgeldig.
  • Ook voor de items over de ziekteverzekering kunnen niet alle bepalingen worden vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij de plaatselijke CM-consulent.
  • Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het pakket CM-diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe CM-diensten en -voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld. 
  • Aan de informatie, berekeningen en adviezen die op de site zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.
 • Verjaringstermijn
  Het recht op een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.
 • Enkel voor CM-leden
  De CM-diensten en -voordelen richten zich tot CM-leden, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij CM zijn aangesloten. Een CM-voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de CM-bijdrage.
 • Gezondheidsinformatie
  De gezondheidsrubriek is louter informatief en vervangt geenszins het advies van de zorgverleners.
 • Hyperlinks
  Op de site staan linken naar andere websites. CM is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 • Cookies
  Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Lees meer over het cookiebeleid.
 • Auteursrechten
  Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CM.
 • Online betalingen
  Bij online betalingen wordt het bedrag meteen verrekend op je kredietkaart.
 • Geschillen
  De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Agenda: gebruiksvoorwaarden en annulatieregels

De agenda geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de activiteiten die CM en aanverwante organisaties inrichten (al dan niet in samenwerking met derden). Wie gebruikmaakt van deze agenda, verklaart zich akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden en annulatieregels. 

 • Voor CM-leden en niet-leden
  De activiteiten zijn toegankelijk voor CM-leden en niet-leden. CM-leden die in orde zijn met de betaling van de CM-bijdrage genieten soms een voordeeltarief. 
 • Bescherming van persoonsgegevens 
  • CM verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen. Ze beschouwt de door jou verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet langer bewaart dan nodig. Ze omvat de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's. Je contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. 
  • De door jou te verstrekken persoonsgegevens zullen worden gebruikt om je inschrijvingen te beheren voor de activiteiten van CM en aanverwante organisaties. Dit impliceert alle praktisch verwerkingen voor een activiteit alsook een evaluatiebevraging.
  • In sommige gevallen kan het zijn dat CM voor een goed verloop van haar activiteiten jouw naam en voornaam doorgeeft aan een externe lesgever met wie CM samenwerkt en/of aan een vrijwilliger die instaat voor het onthaal van de activiteit. Je contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer) daarentegen geeft CM nooit door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 
  • Opgeslagen gegevens in het inschrijvingssysteem kun je te allen tijde opvragen en wijzigen. Na een desgevallende annulering blijven de persoonsgegevens in principe bewaard zodat we jou verder kunnen informeren over deze activiteit of gelijkaardige activiteiten. Op uitdrukkelijke vraag kunnen deze gegevens verwijderd worden. 
  • Als je deelneemt aan een webinar, kan deze worden opgenomen. Je gaat akkoord dat de gekozen naam zichtbaar is op de opname voor de andere deelnemers. We raden je aan om een fictieve naam of enkel je voornaam of initialen te gebruiken. Alle ingeschreven deelnemers ontvangen de link naar de opgenomen webinar, die maximaal een week ter beschikking zal worden gesteld. Tijdens een webinar zal de spraak- en videofunctie van de deelnemers normaal gezien niet geactiveerd worden door de organisator.
  • Voor meer informatie over je privacy, kan je onze privacyverklaring raadplegen
 • Annulatieregels
  Onderstaande annulatieregels zijn van toepassing op alle activiteiten (infosessies, workshops, cursussen) waarbij de deelnameprijs op voorhand moet worden overgeschreven (met uitzondering van specifieke vermeldingen toepasbaar op bepaalde activiteiten). 
  • De deelnemer annuleert tot vijf werkdagen vóór de aanvang van de activiteit: de volledige deelnameprijs wordt terugbetaald.
  • De deelnemer annuleert minder dan vijf werkdagen vóór de aanvang van een eenmalige fysieke infosessie of workshop: de deelnameprijs wordt niet terugbetaald. 
  • De deelnemer annuleert minder dan vijf werkdagen vóór de aanvang van een workshopsreeks of cursus bestaande uit meerdere sessies: een administratiekost van 25 % wordt aangerekend; 75 % van de deelnameprijs wordt terugbetaald. 
  • De deelnemer haakt af in de loop van een workshopreeks of cursus bestaande uit meerdere sessies: de resterende sessies worden enkel terugbetaald in geval van medische redenen (een medisch attest geldt als bewijs).
  • Online sessies, zoals webinars, worden nooit terugbetaald na inschrijving.