Ben ik (te) perfectionistisch?

Waaraan herken je perfectionisme?

Kun jij niet voldoen aan de hoge verwachtingen die je jezelf oplegt? Dan wordt perfectionisme hinderlijk en kan het je zelfvertrouwen beschadigen. Het kan zelfs zover gaan dat perfectionisme jouw persoonlijke voldoening ontneemt.

Enkele veel voorkomende kenmerken van perfectionisme:

 • Veel nood aan bevestiging
 • Moeite om te kiezen
 • Angst om te falen
 • Moeite om dingen uit handen te geven
 • Hoge kwaliteitseisen stellen
 • Laag zelfbeeld
 • Nooit willen opgeven
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
 • .Uitstelgedrag
 • Veel nadenken en piekeren

Wat kun je eraan doen?

  Is het effectief om perfectionistisch te zijn? Helpt het jou? Helpt het anderen? Moet jij aan deze zelf opgelegde norm voldoen?
  Wat is het ergste dat er kan gebeuren wanneer je ‘niet perfect’ presteert?

  Maak voor jezelf realistische, haalbare doelstellingen. Leg de lat niet torenhoog, maar probeer tevreden te zijn met ‘goed’ in plaats van ‘uitstekend’.

  Probeer fouten te zien als een leerproces in plaats van een mislukking. Je zit immers op school om fouten te mogen maken, want van fouten kun je leren. Het leerproces dat je doormaakt is hierbij veel belangrijker dan je resultaat.

  Beloon jezelf sowieso voor je prestaties ook al is het resultaat niet ‘perfect’.

  Maak een onderscheid tussen wat je doet en wie je bent. Het is niet omdat je een slechte prestatie geleverd hebt, dat je als mens gefaald hebt. 

  Sommige studenten kunnen nu eenmaal sneller leerstof inprenten en met minder inspanningen een hoger cijfer behalen. Als je toch vergelijkt, doe dat dan niet alleen met de studenten die beter dan jij presteren.

  Hou er rekening mee dat streven naar perfectionisme erg veel energie vraagt. Voorzie dus ook voldoende tijd voor zaken waar je energie uit haalt (ontspanning, lichaamsbeweging, vrienden ontmoeten …).