Een ongeval in de jeugdbeweging of op school?

Ben je tijdens het spurten naar je les gestruikeld en heb je je enkel verstuikt? Ben je in de jeugdbeweging uit een boom gevallen? Of heb je je enkel verstuikt tijdens het spurten – inclusief struikelen- naar je les? Je jeugdbeweging of school is hiervoor verzekerd.

De verzekering van de jeugdbeweging of school betaalt het persoonlijke deel van de medische kosten terug. Dit gaat over het deel dat je zelf moet betalen, nadat CM een terugbetaling heeft gedaan.

Wat moet je doen? Volg ons stappenplan.

Stap 1: Verwittig de school/jeugdbeweging

Doe aangifte van het ongeval bij de school of jeugdbeweging.


Stap 2: Letsel(s)? Meld het ongeval bij CM

Dat kan op twee manieren:


Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt  aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat er een ongeval was (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM, ook al zijn de medische kosten geen gevolg van een ongeval.

 

Stap 3: Terugbetaling medische kosten

  • Dien je medische kosten in bij CM en vermeld altijd dat ze te maken hebben met het ongeval.
  • Bezorg de school of jeugdbeweging een overzicht van wat je zelf betaalde. Je kunt zo'n overzicht afdrukken via 'Mijn dossier'.