Meer tourette-tics sinds corona door TikTok, really?

Sinds de corona-pandemie is het aantal jongeren, vooral meisjes, met tics opvallend toegenomen. ‘Sociale media maken ziek,’ stelt socioloog Robert Bartholonew in de YouTube-documentaire ‘Is social media making you sick?’. 

‘Kwetsbare jongeren ontwikkelen tics door mensen te volgen die tics filmen en op TikTok plaatsen,' zegt de Amerikaanse socioloog Robert Bartholonew.

Dokters merken op dat tics bij jonge meisjes meer dan 4 keer meer voorkomen dan voor de pandemie, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Voor België zijn geen cijfers bekend. 

Waar komt dit nieuws vandaan?

Volgens de Amerikaanse socioloog Robert Bartholonew, die werkt aan de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland, zijn sociale media de oorzaak. Veel jongeren filmen hun tics en delen die op TikTok.

Kwetsbare jongeren zien die filmpjes en doen die tics onbewust na. Zijn uitspraak is gedeeltelijk waar. Persoonlijke kwetsbaarheid en isolatie door de pandemie spelen een bijkomende een rol.

De klachten zij niet helemaal hetzelfde als bij het klassieke beeld van het tourette-syndroom. Tourette komt vaker voor bij jongens, terwijl nu grotendeels meisjes meer last hebben van tics. Het gaat vooral om een stijging van onvrijwillig vloeken, ongepaste uitspraken en onvrijwillige complexe bewegingen. 

Hoe moet je dit interpreteren?

Een groep kinderartsen gespecialiseerd in het tourette-syndroom evalueerden onafhankelijk van elkaar de 100 meest bekeken TikTok-filmpjes met hashtag tourette. In meer dan de helft van die filmpjes werden opvallende tics zoals luid vloeken, gooien met voorwerpen en agressie getoond die weinig voorkomen bij het tourette-syndroom. Die beelden tonen geen typisch beeld van het syndroom.

Het zijn net die tics die nu meer voorkomen bij jonge meisjes. Daarom linken wetenschappers de stijging van tics aan sociale media. Het zou gaan om een massa-sociogene aandoening, vroeger ‘massahysterie’ genoemd. Mensen nemen daarbij klachten van elkaar over, zonder aantoonbaar bewijs van de ziekte.

De coronapandemie was een trigger. Het was een extra moeilijke periode door het sociaal isolement, de sluiting van scholen en angst over de toekomst.

    Really?

    Komen tourette-tics meer voor sinds corona door TikTok?

    GEDEELTELIJK: sinds de pandemie zien artsen een opvallend stijging van tourette-achtige tics, vooral bij jonge meisjes. Voor België zijn er geen cijfers bekend. Volgens de Amerikaanse socioloog Robert Bartholonew zijn sociale media, waaronder TikTok-filmpjes over tourette, de oorzaak. Kwetsbare jongeren zouden gedrag overnemen van wat ze zien op sociale media, zelfs ziekteverschijnselen zoals tics.