Ik zit achter op schema, wat nu?

Achter op schema? Het overkomt bijna elke student. 64% van de studenten die een planning maakt, raakt af en toe tot heel vaak achter op schema. Dat heeft bij veel studenten een impact op hun gevoelens: 68% voelt zich gestresseerd, 48% gefrustreerd en 45% raakt ervan in paniek. Dat blijkt uit een grote studentenbevraging van Teleblok. Wat doe je wanneer je achter loopt op schema?

Keep calm

Krijg je stress of zelfs een paniekaanval omdat je planning niet meer klopt? Probeer dan eerst kalm te worden. 

 • Praat met mensen die je vertrouwt. Zij kunnen helpen om tot rust te komen, de situatie vanop afstand te bekijken en eventueel te relativeren. Weet je niet meteen waar je terecht kan? Chat tijdens de examenperiode met Teleblok.
 • Vergeef jezelf! Het is een bewezen strategie om je beter in je vel te voelen. Zelf-compassie werkt veel beter dan negatieve gedachten. Studenten die erin slagen om zichzelf te vergeven voor hun uitstelgedrag, hebben minder negatieve gevoelens na afloop van de examens. Ze tonen ook minder vaak uitstelgedrag tijdens de voorbereiding van de volgende examenperiode (Wohl, Pychyl, & Bennett, 2010). 
 • Adem rustig in en uit, zet je aan tafel en neem je computer, pen en papier erbij. Er is nog niets verloren.

Terug overzicht creëren

Ongeveer 10% van de studenten gooit zijn planning weg als hij achter raakt op schema. Denken dat je niet kunt achterlopen op schema wanneer je geen schema hebt, is een drogreden. Geef niet te snel op en probeer terug aan je planning te werken.

 • Maak voor het vak dat je moet blokken een overzicht. Dit geeft je houvast om te beginnen en zo ook iets meer rust in je hoofd.
  • Concretiseer alle taken die je hiervoor nog moet doen.
  • Duid aan welke taken echt belangrijk zijn en welke iets minder belangrijk.
  • Probeer in te schatten hoeveel tijd je per taak nodig hebt.
  • Geef je taken een volgorde waarin je ze moet aanpakken, op basis van de belangrijkheid. 
 • Vraag je medestudenten wat volgens hen het belangrijkste is of hoe zij dit vak aanpakken. 
 • Doe dat eventueel ook voor de komende vakken. Tip: gebruik de vakplanner!

Herwerk je planning

 • Wees realistisch. Heb je voldoende tijd om alle taken te doen? Als dat niet het geval is, laat dan de minst belangrijke taken vallen. Wind je niet op omdat niet alles lukt: it is what it is. 
 • Vergeet niet om regelmatig kort te pauzeren. Je brein heeft die rustmomenten nodig om het blokken te blijven volhouden. 
 • Plannen is een vaardigheid die je moet leren. Ga na wat er mis liep. Heb je teveel hooi op je vork genomen? Was er te veel afleiding? Probeer hieruit te leren voor de komende plannen. 
 • Wees kritisch over je studiemethode. Een actieve studietechniek werkt veel efficiënter dan de hele cursus drie keer lezen of overschrijven. 
 • Plan buffertijd in: een extra dag of dagdeel waarop je niets inplant, voor onvoorziene omstandigheden.

Go go go!

Wacht niet tot de motivatie komt, maar begin eraan. Geef niet op, maar geef het beste van jezelf! Elke taak die je kunt afvinken, geeft je voldoening en ook een stuk motivatie. Zoek ook aanmoediging bij vrienden of familie. Als je open vertelt dat het af en toe moeilijk is voor je, zullen ze je met plezier al eens een duwtje in de rug geven. 

Wordt uitstellen een probleem? Raadpleeg de studiebegeleider of studentenpsycholoog van je school voor extra begeleiding.