De contactgegevens voor zorgverleners, instellingen en groeperingen die gevestigd zijn in de provincie Antwerpen; geldig vanaf 1 april 2022.

De contactgegevens zijn gegroepeerd per sector.

Sector verpleegkundigen, vroedvrouwen (digitale facturatie), labo’s, medische huizen en instellingen die via Refac factureren

CM regio Antwerpen 

Overige sectoren

CM regio Antwerpen, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout