De structuur van CM

CM Vlaanderen, kortweg CM, maakt samen met MC deel uit van de groep CM-MC.

De groep CM-MC is het geheel van entiteiten dat instaat voor de dagelijkse werking van o.a. CM.

Daarnaast maakt CM juridisch gezien deel uit van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), dat twee regionale gezondheidsfondsen overkoepelt:

 • CM Vlaanderen (CM)
 • Mutualité Chrétienne Francophone et Germanophone (MC)

Het directieteam van de groep CM-MC wordt geleid door de nationale voorzitter, Luc Van Gorp.

Directie CM-MC

FunctieNaam
VoorzitterLuc Van Gorp
Vice-voorzitter-
SchatbewaarderNiko Pinkhof
Algemeen directeur GroepsdienstenKathleen Desmedt
Algemeen directeur Federale verplichte ziekteverzekeringIngrid Fleurquin
Algemeen directeur CM VlaanderenBart De Ruysscher
Algemeen directeur MCAlexandre Verhamme

Directie CM Vlaanderen

FunctieNaam
Algemeen directeurBart De Ruysscher

Directeur Business ontwikkeling en innovatie

Steven Hermans
Directeur CM VerzekeringenWim Henkens
Directeur Dienst- en hulpverleningKris Vanden Avijle
Directeur Financieel Beheer & Patrimonium, Algemeen beheer, Organisatie en HRHilde De Wolf
Directeur Gezondheid, Welzijn en ParticipatieAnn Baeyens

De statutaire organen

De drie juridische entiteiten LCM, CM en MC hebben elk een algemene vergadering en een raad van bestuur.

 • Voorzitter LCM: Luc Van Gorp
 • Voorzitter CM: Wouter Degrève
 • Voorzitter MC: Claude Rolin

 

Opdracht van een algemene vergadering

De algemene vergadering is de hoogste statutaire bestuursinstantie. Ze wordt om de zes jaar verkozen en komt minstens eenmaal per jaar samen.

 • Keurt rekeningen en begroting goed.
 • Lanceert nieuwe nationale/regionale initiatieven.
 • Beslist over de wijziging van statuten, op voorstel van de raad van bestuur.
 • Verkiest de leden van de raad van bestuur.
 • Stelt bedrijfsrevisoren aan.
 • Heeft een signaalfunctie en begeleidende rol op het vlak van de ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (federaal, regionaal).
 • Keurt samenwerkingsakkoorden met vzw's goed.

 

Opdracht van een raad van bestuur (bestuursorgaan)

De raad van bestuur is een statutaire bestuursinstantie die om de zes jaar wordt verkozen en vergadert minstens viermaal per jaar.

 • Bespreekt rekeningen en begroting.
 • Doet beleidsvoorbereidend werk voor de algemene vergadering.
 • Keurt de oprichting van nieuwe diensten (federaal, regionaal) goed.
 • Stelt het verslag over samenwerkingsakkoorden met de vzw's en MOB's op.

 

CM Vlaanderen heeft bijkomend nog volgende maatschappijen voor onderlinge bijstand (MOB) met elk hun eigen statutaire organen:

 • MOB Verzekeringen CM Vlaanderen (facultatieve verzekeringen)
 • MOB CM-Zorgkas Vlaanderen (zorgverzekering)

 

Correspondentieadres

Voor LCM & CM Vlaanderen:

 • Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Schaarbeek 
 
Gerelateerd