De structuur van CM

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) overkoepelt de regionale gezondheidsfondsen CM Vlaanderen en MC.

LCM wordt bestuurd door diverse beleidsorganen, allen onder de leiding van de nationale voorzitter.

Directie

FunctieNaam
VoorzitterLuc Van Gorp
Vice-voorzitterElisabeth Degryse
Algemeen directeur Ondersteunende dienstenRik Dessein
Algemeen directeur Federale verplichte ziekteverzekeringIngrid Fleurquin
Algemeen directeur CM VlaanderenBart De Ruysscher
Algemeen directeur Mutualité chrétienne francophone et germanophoneAlexandre Verhamme
Afgevaardigde CM VlaanderenKris Van den Avijle
Afgevaardigde Mutualité chrétienne francophone et germanophoneAnne-Catherine Schul

Advies- en beleidsorganen

LCM wordt bestuurd door verschillende advies- en beleidsinstanties.

Over materies die uitsluitend tot de Nederlandstalige of Franstalige taalgemeenschap behoren, kan elk statutair orgaan afzonderlijk beraadslagen. Hiertoe zijn de Nederlandstalige ziekenfondsen verenigd in de Vlaamse Christelijke Mutualiteiten (VCM).

Daarnaast hebben de Nederlandstalige ziekenfondsen nog maatschappijen voor onderlinge bijstand (MOB) opgericht:

 • MOB Verzekeringen CM Vlaanderen (hospitalisatieverzekeringen)
 • MOB Diensten en Verrichtingen CM Vlaanderen (aanvullende diensten)
 • MOB CM-Zorgkas Vlaanderen (zorgverzekering)


Deze maatschappijen hebben hun eigen statutaire beleidsorganen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is de hoogste statutaire bestuursinstantie. Ze wordt om de zes jaar verkozen en komt minstens eenmaal per jaar samen.

Samenstelling

 • voorzitter: Luc Van Gorp
 • ondervoorzitters: Michel Barbeaux en Guido Helsen
 • 350 stemgerechtigde leden, aangeduid door de regionale ziekenfondsen (1 per 7 500 gerechtigden, met minimaal twee en maximaal dertig vertegenwoordigers per ziekenfonds)
 • 15 raadgevers
 • LCM-directie met raadgevende stem

Bevoegdheden

 • Keurt rekeningen en begroting goed.
 • Lanceert nieuwe nationale initiatieven.
 • Beslist over de wijziging van statuten, op voorstel van de raad van bestuur.
 • Verkiest de leden van de raad van bestuur.
 • Stelt bedrijfsrevisoren aan.
 • Heeft een signaalfunctie en begeleidende rol op het vlak van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Keurt de samenwerkingsakkoorden met vzw's goed.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is een statutaire bestuursinstantie die om de zes jaar wordt verkozen. Hij vergadert minstens viermaal per jaar.

Samenstelling

 • voorzitter: Luc Van Gorp
 • ondervoorzitters: Michel Barbeaux en Guido Helsen
 • 75 leden met stemrecht: 46 vertegenwoordigers van werknemers, 15 vertegenwoordigers van zelfstandigen en 14 leden voorgedragen door de uittredende raad van bestuur onder wie de LCM-directie
 • 15 raadgevers

Bevoegdheden

 • Bespreekt rekeningen en begroting.
 • Doet beleidsvoorbereidend werk voor de algemene vergadering.
 • Keurt de oprichting van nieuwe diensten door de regionale ziekenfondsen goed.
 • Stelt het verslag over de samenwerkingsakkoorden met de vzw's en MOB's op.

Nationaal secretariaat

Bezoekadres: Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, Schaarbeek 
Postadres: Postbus 40, 1031 Brussel

Regionale ziekenfondsen

 • Nederlandstalig ziekenfonds: CM Vlaanderen (120)
 • Franstalig ziekenfonds: MC (134) - ook Duitstalig ziekenfonds