• Home
  • Meldpunt fraude gezondheidszorg

Meldpunt fraude gezondheidszorg

Denk je dat een zorgverlener of instelling fraudeert of verspilt? Signaleer het ons.

Denk je dat een zorgverlener of instelling fraudeert? Heb je een vermoeden van verspilling? Of heb je het gevoel dat iets niet verloopt zoals verwacht? Signaleer het via onderstaand formulier.

Wij garanderen dat je gegevens niet als dusdanig aan de betrokken zorgverlener of instelling worden doorgegeven.

Voorbeelden

  • Er worden aan de ziekteverzekering prestaties aangerekend die niet werden uitgevoerd.
  • Een zorgverlener factureert een prestatie alle dagen, maar komt niet alle dagen langs.
  • Prestaties van zestig minuten duren slechts dertig minuten. 
  • Een prestatie uitgevoerd voor 18 uur wordt aangerekend tegen het tarief voor een prestatie na 18 uur.
  • Het hoogdringendheidshonorarium wordt aangerekend voor een prestatie uitgevoerd vóór 19 uur op een weekdag. 
  • Overbodige extra onderzoeken worden uitgevoerd.
  • ...
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, gif, jpg, jpeg, png.