HomeProfessioneelZorgverlenersAlgemeen en contactFacturatie-instructies

Facturatie-instructies op federaal niveau

R20 Z7 - ZKF van aansluiting (Z7 = ziekenfonds waar de rechthebbende lid is)

Vanaf prestatiedatum 01-04-2022 behoren de leden van de verschillende CM- of MC-ziekenfondsen tot één van deze juridische entiteiten (gefusioneerd op 01-01-2022):

  • 120 (leden voorheen aangesloten bij een Nederlandstalig CM-ziekenfonds)
  • 134 (leden voorheen aangesloten bij een Franstalig MC- of Duitstalig CKK-ziekenfonds) 

Er is geen impact op het lidnummer, enkel het ziekenfonds van aansluiting wijzigt.

Voor CM-patiënten die gehospitaliseerd zijn op 31-03-2022, verstuurt CM een mutatiebericht 730000 met daarin het nieuwe nummer van het ziekenfonds van aansluiting dat vanaf 01-04-2022 geldt.

Deze nieuwe instructies voor zone 7 worden gedurende 1 jaar (tot 31-03-2023) soepel toegepast. Nadien activeren we de controles hierop. Wij raden dus aan om altijd een consultatie verzekerbaarheid uit te voeren alvorens te factureren.

R20 Z18 - ZKF van bestemming (Z18)

REFAC: ziekenhuizen 710/720, thuisverpleegkundigen, laboratoria, medische huizen, huisartsen/tandartsen/artsen-specialisten (e-fac), psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra (buiten een ziekenhuis), ROB/RVT/CDV (vanaf 01-01-2022) en gemengde groeperingen waarvan het nummer begint met 094: het UCP-nummer is:

  • 120 als het huidige UCP behoort tot Vlaanderen of Brussel (Nederlandstalig)
  • 134 als het huidige UCP behoort tot Wallonië of Brussel (Franstalig) 
Nummer UCP in Z18 tot en met facturatiemaand maart 2022Nummer UCP in Z18 vanaf facturatiemaand april 2022
101, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 126 en 131: UCP’s in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig)120 UCP in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig)
109, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 199: UCP’s in Wallonië en Brussel (Franstalig)134 UCP in Wallonië en Brussel (Franstalig)

Deze nieuwe instructies voor zone 18 worden gedurende 1 jaar (tot 31-03-2023) soepel toegepast. Nadien activeren we de controles hierop.