Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Facturatie-instructies elektronische derdebetaler

Hieronder vind je de facturatie-instructies voor de elektronische derdebetaler, voor facturatie op federaal niveau en voor AVIQ (specifiek voor bepaalde instellingen in Wallonië).

Facturatie-instructies elektronische derdebetaler

Op 1 januari 2022 fusioneerden de elf Vlaamse CM-ziekenfondsen. Zij vormen nu één CM-ziekenfonds met het nummer 120. De Franstalige MC-ziekenfondsen, samen met het Duitstalige CKK, hebben hetzelfde gedaan en vormen één MC-ziekenfonds met het nummer 134.

Leden contacteren CM nog steeds via de gekende kanalen. Op de gele klevers staat voortaan 120 als ziekenfondsnummer voor alle CM-leden. Ook bij een consultatie verzekerbaarheid zal 120 als ziekenfonds van aansluiting getoond worden. Aan Franstalige en Duitstalige kant is dit 134.

Facturatie-instructies op federaal niveau

R20 Z7 - ZKF van aansluiting (Z7 = ziekenfonds waar de rechthebbende lid is)

Vanaf prestatiedatum 01-04-2022 behoren de leden van de verschillende CM- of MC-ziekenfondsen tot één van deze juridische entiteiten (gefusioneerd op 01-01-2022):

  • 120 (leden voorheen aangesloten bij een Nederlandstalig CM-ziekenfonds)
  • 134 (leden voorheen aangesloten bij een Franstalig MC- of Duitstalig CKK-ziekenfonds) 

Er is geen impact op het lidnummer, enkel het ziekenfonds van aansluiting wijzigt.

Aan CM-leden die gehospitaliseerd waren op 31-03-2022, verstuurde CM een mutatiebericht 730000 met daarin het nieuwe nummer van het ziekenfonds van aansluiting dat sinds 01-04-2022 geldt.

Deze gewijzigde instructies voor zone 7 werden gedurende 1 jaar (tot 31-03-2023) soepel toegepast. Sindsdien activeerden we de controles hierop. Wij raden dus aan om altijd een consultatie verzekerbaarheid uit te voeren alvorens te factureren.

R20 Z18 - ZKF van bestemming (Z18)

REFAC: ziekenhuizen 710/720, thuisverpleegkundigen, laboratoria, medische huizen, huisartsen/tandartsen/artsen-specialisten (e-fac), psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra (buiten een ziekenhuis), ROB/RVT/CDV (sinds 01-01-2022) en gemengde groeperingen waarvan het nummer begint met 094: het UCP-nummer is:

  • 120 als het huidige UCP behoort tot Vlaanderen of Brussel (Nederlandstalig)
  • 134 als het huidige UCP behoort tot Wallonië of Brussel (Franstalig) 
Nummer UCP in Z18 tot en met facturatiemaand maart 2022Nummer UCP in Z18 vanaf facturatiemaand april 2022
101, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 126 en 131: UCP’s in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig)120 UCP in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig)
109, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 199: UCP’s in Wallonië en Brussel (Franstalig)134 UCP in Wallonië en Brussel (Franstalig)

Deze gewijzigde instructies voor zone 18 werden gedurende 1 jaar (tot 31-03-2023) soepel toegepast. Sindsdien activeerden we de controles hierop.

Facturatie-instructies AVIQ

Specifiek voor bepaalde instellingen in Wallonië

Z7 = ziekenfonds waar de rechthebbende lid is

Sinds prestatiedatum 01-04-2022 behoren de leden van de verschillende CM- of MC-ziekenfondsen tot één van deze juridische entiteiten (gefusioneerd op 01-01-2022):

  • 120 (leden voorheen aangesloten bij een Nederlandstalig CM-ziekenfonds)
  • 134 (leden voorheen aangesloten bij een Franstalig MC- of Duitstalig CKK-ziekenfonds) 

Er is geen impact op het lidnummer, enkel het ziekenfonds van aansluiting wijzigt.

Deze gewijzigde instructies voor zone 7 werden gedurende 1 jaar (tot 31-03-2023) soepel toegepast. Sindsdien activeerden we de controles hierop. Wij raden dus aan om altijd een consultatie verzekerbaarheid uit te voeren alvorens te factureren.

Z18 = REFAC

Overeenkomsten revalidatie, ROB/RVT/CDV, ziekenhuizen 710/720 en psychiatrische verzorgingstehuizen: het UCP-nummer is:

  • 120 als het huidige UCP behoort tot Vlaanderen of Brussel (Nederlandstalig)
  • 134 als het huidige UCP behoort tot Wallonië of Brussel (Franstalig) 
Nummer UCP in Z18 tot en met facturatiemaand maart 2022Nummer UCP in Z18 vanaf facturatiemaand april 2022
101, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 126 en 131: UCP’s in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig)120 UCP in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig)
109, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 199: UCP’s in Wallonië en Brussel (Franstalig)134 UCP in Wallonië en Brussel (Franstalig)

Deze gewijzigde instructies voor zone 18 werden gedurende 1 jaar (tot 31-03-2023) soepel toegepast. Sindsdien activeerden we de controles hierop.