HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Contact met CM (enkel voor artsen)

Heb je, als arts, vragen over procedures? Over de betalingen volgens de derdebetalersregeling? Of over de e-tools

Voor meer informatie kun je terecht bij het Uniek ContactPunt (UCP) voor artsen in je regio.

In bepaalde gevallen kun je veranderen van UCP, bijvoorbeeld als:

  • je verhuist;
  • je in Wallonië woont maar in een Nederlandstalige context werkt en wil samenwerken met een Nederlandstalig UCP. 

Contacteer je huidig UCP om de wijziging aan te vragen en vermeld de reden van je vraag. In onze systemen kunnen we viermaal per jaar wijzigingen doorvoeren.