Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van:

  • de leeftijd van de patiënt
  • en de aard van de voeding.

Tegemoetkoming


Zakken 'op maat' voor kinderen t/m 17 jaar
83 euro
Zakken 'op maat' voor volwassenen75 euro
Industriële pre-mengsels waaraan al dan niet mineralen en/of vitamines toegevoegd worden60 euro
Zakken 'per dialyse'35 euro
Toediening van elektrolyten per dag zonder toediening van parenterale voeding30 euro

Dit bedrag dekt de volledige samenstelling van de zakken (met uitzondering van apart vergoedbare farmaceutische specialiteiten), de kosten voor de bereiding, de kosten voor het materiaal voor de toediening (met uitzondering van de pomp en de staander voor perfusie).

De patiënt zelf betaalt 0,62 euro per dag.

Het ziekenhuis rekent de forfaits rechtstreeks af met het ziekenfonds.

Ga ook naar