Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Parenterale voeding

Als sondevoeding niet mogelijk is, kunnen noodzakelijke nutriënten via een intraveneus infuus toegediend worden.

Totale Parenterale Nutritie (TPN) is een complexe aangelegenheid die niet risicoloos is. Meer nog dan bij enterale voeding is het belangrijk dat de toegediende voeding evenwichtig is samengesteld om alle nutritionele behoeften te dekken. De toediening moet bovendien veilig gebeuren vermits een intraveneuze toegangsweg heel wat invasiever is dan een enterale sonde.

De bereiding van parenterale voeding gebeurt in aseptische omstandigheden in een ziekenhuisapotheek. In het verleden was de bereiding maatwerk: verschillende componenten werden gemengd en in zakken verzameld voor aflevering bij de patiënt thuis. Nu wordt veelal gebruikgemaakt van industrieel voorbereide mengsels (prefab) die minder manipulaties vergen en ook goedkoper zijn.

Een wat afwijkende situatie vormt de parenterale ‘bijvoeding’ die bepaalde patiënten tijdens nierdialyse krijgen. Het vormt in de eerste plaats een bijkomende inbreng van eiwit en calorieën, waarvan de patiënt dus niet geheel afhankelijk is.

Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling?

De ziekteverzekering voorziet een terugbetaling voor parenterale voeding voor patiënten met een van onderstaande pathologieën.

  Tijdelijke of blijvende intestinale insufficiëntie ten gevolge van:

  • idiopatische inflammatoire intestinale ziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa):
   • die geneesmiddelenresistent zijn;
   • en uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;
  • uitgebreide intestinale resecties;
  • ernstige stoornissen van de intestinale motoriek;
  • zeer ernstige intestinale malabsorptie ten gevolge van:
   • radio-enteritis;
   • totale darmvlokkenatrofie (coeliakie) of equivalente aandoeningen die niet verholpen kunnen worden met een klassieke behandeling;
   • chronische pancreatitis waarvan wordt aangetoond dat orale of maagsondevoeding onmogelijk is;
   • mucoviscidose (cystische fibrose, taaislijmziekte);
   • peritoneale carcinomatose met intestinale occlusie;
   • intestinale lymfomen;
  • surinfectie van het spijsverteringskanaal bij rechthebbenden die lijden aan 'acquired immune deficiency syndrome';
  • aanhoudende diarree bij kinderen, aangeboren of verworven;
  • weerstandige chyleuze ascites

  Het intestinaal inactiveren om therapeutische motieven wegens fistels als verwikkeling bij een van de sub 1. opgesomde aandoeningen.

  Proteo-calorische malnutritie die wordt aangetoond door:

  • ofwel een verlaging van het lichaamsgewicht (droog gewicht na hemodialyse) gelijk aan 10 pct. of meer tijdens de laatste 12 maanden;
  • ofwel een pre-albuminegehalte lager dan 0,3 g/L; bij gehemodialyseerde rechthebbenden voor wie is aangetoond dat het dialysevoorschrift adequaat is door een van de evaluatiemethoden van de Kt/V die minimum gelijk aan 0,9 moet zijn.

  Lijden aan een ernstige functionele stoornis van het gastro-intestinale systeem met gedocumenteerde belangrijke weerslag op de voedingstoestand, waarbij het onmogelijk was om via orale of enterale weg (via nasoduodenale sonde of percutane jejunale sonde) de voedingstoestand op een aanvaardbare manier te corrigeren. Een omstandig verslag met de historiek van de behandelingen moet door de geneesheer-specialist opgesteld worden en aan de aanvraag bedoeld in artikel 3 toegevoegd worden. 

  Regelgeving parentale voeding (KB 20 juli 2007)

  Bedrag

  Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van:

  • de leeftijd van de patiënt;
  • en de aard van de voeding.
   Terugbetaling
  Zakken 'op maat' voor kinderen t/m 17 jaar
   
  83 euro
  Zakken 'op maat' voor volwassenen75 euro
  Industriële pre-mengsels waaraan al dan niet mineralen en/of vitamines toegevoegd worden60 euro
  Zakken 'per dialyse'35 euro
  Toediening van elektrolyten per dag zonder toediening van parenterale voeding30 euro

  Dit bedrag dekt de volledige samenstelling van de zakken (met uitzondering van apart vergoedbare farmaceutische specialiteiten), de kosten voor de bereiding en de kosten voor het materiaal voor de toediening (met uitzondering van de pomp en de staander voor perfusie).

  De patiënt zelf betaalt 0,62 euro per dag.

  Het ziekenhuis rekent de forfaits rechtstreeks af met CM.

  Belangrijk:

  Er is een dagforfait voor de toediening van elektrolyten, per dag dat er geen parenterale voeding wordt toegediend. Parenterale voeding bevat immers vocht, macronutriënten (glucose, vet, aminozuren), elektrolyten (Na, K, P, Ca, Mg, Cl ...) en micronutriënten (vitamines en spoorelementen). Afhankelijk van de ernst en oorzaak van het darmfalen kan er een onevenwicht zijn tussen de nood aan macronutriënten enerzijds en vocht en elektrolyten anderzijds. Bij sommige patiënten moeten de macronutriënten dus niet meer dagelijks worden toegediend, maar is er wel dagelijkse nood aan vocht en elektrolyten.

  Wat is de procedure?

  De terugbetaling is afhankelijk van het akkoord van de adviserend arts. Dit akkoord is twaalf maanden geldig en kan telkens verlengd worden voor maximaal vijf jaar.

  De aanvraag voor de terugbetaling gebeurt met een omstandig verslag en een standaardformulier ingevuld door een geneesheer-specialist die samenwerkt met een multidisciplinaire ziekenhuisequipe die ervaring heeft met parenterale voeding.