HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Stomamateriaal

Op 1 april verandert de wijze waarop stomamateriaal wordt vergoed. Patiënten krijgen meer keuzevrijheid en hun materiaal kan beter worden aangepast aan hun specifieke noden en voorkeuren. 

Bij dit nieuwe systeem horen nieuwe nomenclatuurcodes en een nieuw voorschrift (bijlage 93).

Overgangsperiode tot en met 31 maart

Om overlast te voorkomen, kunnen patiënten tijdens een overgangsperiode tot en met 31 maart al een nieuw voorschrift voor stomamateriaal komen afhalen. Ze kunnen echter nog niet volgens het nieuwe systeem materiaal ontvangen. Dit kan pas vanaf 1 april. 

Na 1 april kunnen patiënten met de oude voorschriften geen stomamateriaal meer krijgen. Het is dus belangrijk dat ze tijdig een nieuw voorschrift (bijlage 93) ontvangen.

Nieuw voorschrift (bijlage 93)

Het nieuwe voorschrift opent voor de patiënt een virtuele portefeuille. Dit is een budget waarmee zij stomamateriaal kunnen bestellen via hun erkende bandagist. 

Deze portefeuille wordt elke drie maanden bijgevuld, maar je hoeft niet elke trimester een nieuw voorschrift af te leveren. Een nieuw voorschrift is enkel nodig bij een: 

  • nieuwe stoma;
  • operatie aan een bestaande stoma;
  • veranderde situatie (convex, concaaf, of uitzonderlijke situatie);
  • hernieuwing voor convex, concaaf of uitzonderlijke situatie, nadat het vorige voorschrift is vervallen:
    • bij een convex of concaaf systeem kan het gebruik ervan telkens voor maximaal één jaar voorgeschreven worden; 
    • bij een uitzonderlijke situatie is het eerste voorschrift maximaal zes maanden geldig, bij eventuele vernieuwing (indien nodig) kan die uitzonderlijke situatie maximaal twee jaar voorgeschreven worden;
  • eerste set voor manuele irrigatie;
  • eerste irrigatiepomp, nadat een patiënt 6 maanden manuele irrigatie heeft gedaan. Afhankelijk van de situatie (nood aan bepaalde materialen) kan het budgetprofiel per patiënt verschillen.

Stomakaftje

Patiënten krijgen in het nieuwe systeem een stomakaftje. Dit is een communicatiemiddel tussen de betrokken zorgverleners. 

Het stomakaftje wordt in de eerste plaats bij elk contact ingevuld door de bandagist., Het bevat de voorschriften, getuigschriften van aflevering van het stomamateriaal en notities van de contactmomenten met de patiënt. 

Om de informatie-uitwisseling tussen alle zorgverleners te verbeteren, kunnen ook andere zorgverleners er notities in maken zoals over aspecten van de behandeling en het materiaal. Het stomakaftje zorgt er zo voor dat de situatie van de patiënt altijd correct wordt opgevolgd en een aangepaste zorg verzekerd is. 

Het Riziv zal er nog een omzendbrief over publiceren.

Ga ook naar