Recip-e: elektronisch voorschrift

Met Recip-e verstuur je voorschriften elektronisch naar de apotheker.

Recip-e maakt deel uit van het federale actieplan e-gezondheid en laat toe om voorschriften voor geneesmiddelen elektronisch en veilig te versturen met het eHealth-platform. Deze elektronische voorschriften zullen meer en meer de papieren voorschriften vervangen.

Zowel de voorschrijver, als de apotheker, maar ook de betrokken patiënt kan de elektronische voorschriften raadplegen. Momenteel kunnen huisartsen, specialisten, tandartsen, verloskundigen en apothekers gebruikmaken van Recip-e.

Voorlopig geldt dit systeem enkel voor voorschriften voor geneesmiddelen. Andere voorschriften zoals voor kinesitherapie of bandagisterie moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

Wat met de papieren voorschriften?

Sinds 15 september 2021 is het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen verplicht voor huisartsen, specialisten, tandartsen en verloskundigen. Het is niet meer nodig om je patiënt een voorschrift op papier te geven, tenzij deze dit vraagt. De papieren versie heeft geen juridische waarde meer en het elektronisch voorschrift heeft voorrang op papier.

Deze verplichting geldt niet voor: 

 • voorschrijvers die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op 15 september 2021; 
 • voorschriften die afgeleverd worden bij een huisbezoek, in een wachtpost of bij een bezoek in een instelling, ongeacht de leeftijd van de voorschrijver.

In de toekomst zal Recip-e ook gebruikt worden door andere zorgverleners zoals kinesitherapeuten en verpleegkundigen.

Wat zijn de mogelijkheden?

De voorschrijver kan:

 • de voorschriften bekijken die naar de Recip-e-server zijn gestuurd;
 • de inhoud van de verzonden voorschriften raadplegen;
 • controleren of een voorschrift al afgeleverd werd;
 • een niet opgehaald voorschrift terugtrekken, met vermelding van de reden; 
 • de berichten van apothekers op de Recip-e-server raadplegen. 

De patiënt kan: 

 • zijn elektronische voorschriften raadplegen op mijngezondheid.belgie.be
 • de toegang van een apotheker tot een voorschrift aanpassen (via een visi flag).

Geneesmiddelen ophalen

De patiënt kan vrij een apotheek kiezen en daar zijn eID tonen of zijn rijksregisternummer geven. Daarmee krijgt de apotheker toegang tot de elektronische voorschriften die voor deze patiënt beschikbaar zijn en zal deze de voorgeschreven geneesmiddelen afleveren. in de loop van 2022 kan ook een door de patiënt aangewezen persoon een geneesmiddel ophalen.

Wat zijn de voordelen?

 • Minder kans op fouten. (Denk maar aan: onleesbaarheid van het voorschrift, verkeerd geleverd geneesmiddel, verkeerde concentratie, foute dosering ...)
 • Voorkomen van vervalsingen.
 • Opvolgen van de therapeutische trouw van de patiënt (via de afleveringsstatus).
 • Beveiligde elektronische bewaring van voorschriften tot aflevering aan de door de patiënt gekozen apotheker.
 • Eenvoudige opmaak van voorschriften in het vertrouwde softwarepakket.
 • Maximale integratie met het medisch dossier, zodat mogelijke risico’s, zoals een allergie voor een bepaald geneesmiddel, meteen gesignaleerd kunnen worden. 
 • Handig communicatiemiddel tussen voorschrijver en uitvoerder.

Geldigheid

De geldigheidsduur van het elektronische voorschrift is identiek aan die van een papieren voorschrift.  

De patiënt heeft recht op een terugbetaling gedurende drie maanden na de verzending van het voorschrift of tot de op het voorschrift vermelde datum. Het voorschrift blijft echter op de Recip-e-server staan totdat de medicatie aan de patiënt is afgeleverd. 

Meer informatie

Voor vragen over het gebruik van Recip-e binnen je eigen softwarepakket kan je het best contact opnemen met je software-leverancier

Meer informatie over het project vind je ook op de websites van Recip-e en het Riziv.