Voorschriften oogzorg

In deze rubriek vind je als opticien informatie over de voorschriften die oogartsen gebruiken.

Zorgverleners

Oogartsen gebruiken drie soorten voorschriften onder artikel 30 van de nomenclatuur. 

Nr. bijlageVoorschrift voor:
15bisbrillenglazen en andere artikelen 
(behalve contactlenzen en oogprothesen)
15tercontactlenzen 
15quateroogprothesen 

Geldigheid voorschrift

Een voorschrift is zes maanden geldig vanaf de datum op het voorschrift.

Je bezorgt het voorschrift aan de patiënt, samen met het getuigschrift van aflevering. Doe dit binnen de:

 • 3 werkdagen;
 • 21 werkdagen voor buitenreekse glazen;
 • 30 werkdagen voor kunstogen en buitenreekse contactlenzen. 

In geval van overmacht kunnen die termijnen overschreden worden. 

Belangrijk: noteer telkens de ontvangstdatum van het voorschrift op het getuigschrift van aflevering. Dit is belangrijk wanneer de zes maanden overschreden worden, bijvoorbeeld omwille van de leveringstermijn. CM kan deze datum opvragen.

Afwijking van het voorschrift

Het voorschrift moet strikt opgevolgd worden.

Je kan wel per mail een afwijking of correctie vragen aan de oogarts. Daarom staat het e-mailadres van de oogarts op het voorschrift. Zo moet de patiënt niet terug naar de oogarts om het voorschrift te laten aanpassen.

De oogarts antwoordt ook per mail. Bewaar deze mail voor eventuele controles. 

In de zone ‘Opmerking van de opticien’ onderaan op het voorschrift kan je de essentie van je vraag en van het antwoord van de oogarts vermelden. 

Telefonisch verkregen goedkeuringen worden niet aanvaard

Niet-correcte voorschriften

Als opticien moet je nakijken of het voorschrift correct en volledig is. Pas dan is het geldig voor de ziekteverzekering. 

Is het voorschrift niet volgens de regels, dan zal CM jou contacteren en moet je de oogarts een rechtzetting vragen:

 • voor kleine fouten kan dit per e-mail;
 • voor grote fouten (bv. een verkeerd model van voorschrift) moet je een nieuw voorschrift vragen.

Veelgestelde vragen

  Ja. Alle zones die betrekking hebben op een voorgeschreven product, moeten worden ingevuld (bv. Filter van Ryser moet aangekruist worden en het vak calibrage ingevuld). 

  Je kan de ontbrekende informatie per e-mail opvragen bij de oogarts

  Bepaalde artikelen betaalt de ziekteverzekering enkel terug als de patiënt lijdt aan een van de bepaalde aandoeningen.

  De oogarts moet vaststellen of een van de indicaties aanwezig is bij de patiënt. Voor eventuele controles, bewaart hij de bewijzen van de pathologie in het medisch dossier. 

  De oogarts is verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Daarom moet hij de pathologie niet meer vermelden op het voorschrift. Het volstaat om ‘ja’ of ‘nee’ aan te kruisen naast ‘Medische indicatie’. 

  Een oogarts kan multifocale brillenglazen voorschrijven door ‘bifocaal’, ‘progressief’, ‘trifocaal’ of ‘niet gespecificeerd’ aan te duiden. 

  • Aanduiding ‘niet gespecificeerd’: de patiënt heeft de vrije keuze tussen een bifocaal, progressief of trifocaal glas. 
  • Aanduiding ‘bifocaal’, ‘progressief’, ‘trifocaal’ of ‘unifocaal’: je moet dit voorgeschreven correctiemiddel afleveren. Je kan wel een afwijking vragen aan de oogarts. Bij trifocaal moet er uiteraard een correctie ‘tussenzicht’ zijn voorgeschreven. 
  • Voorschrift ‘multifocaal’ zonder verdere omschrijving (bifocaal, progressief ...) of een onvolledig voorschrift: je moet per e-mail een correctie vragen aan de oogarts.

  Oogartsen zijn verplicht om voor contactlenzen de waarden van de brillenglazen-refractie voor te schrijven (bovenaan op het voorschrift). Onderaan wordt die refractie omgezet naar de contactlenzen-refractie

  Zowel de oogarts als jij kan deze omzetting uitvoeren:

  De regels van de nomenclatuur worden toegepast op basis van de brillenglazen-refractie. CM baseert zich dan ook op deze waarden.

  Voorschrift montuur

  CM betaalt maximaal twee monturen terug voor kinderen jonger dan 18 jaar. Hiervoor is geen voorschrift nodig.

  Er is geen terugbetaling voor volwassenen.

  Voorschrift oogpleisters

  Occluders met microporiën (oogpleisters) worden gebruikt bij de training van een lui oog. Een doos bevat ongeveer vijftig eenheden. Meestal vergt de behandeling meer pleisters. 

  Wat zijn de voorwaarden?

  • CM betaalt maximaal vier dozen terug.
  • Voor elke doos is een apart voorschrift nodig, want de terugbetaling verloopt per doos. 
  • Je kan maximum twee dozen tegelijk afleveren.