Betalingstermijnen derdebetaler

Per sector heeft de wetgever* betalingstermijnen voorzien voor de betaling van facturen die ingediend worden in het systeem van derdebetaler.

Type zorgverlenerFacturatie op papier, betaling ten laatste:Elektronische facturatie, betaling ten laatste:
Huisarts30 dagen na ontvangst van de facturatie14 dagen na ontvangst van de facturatie
Arts specialist60 dagen na het einde van de maand van ontvangst van de facturatie14 dagen na ontvangst van de facturatie
Tandarts60 dagen na het einde van de maand van ontvangst van de facturatie14 dagen na ontvangst van de facturatie
Verpleegkundigeniet van toepassing14 dagen na ontvangst van de facturatie
Vroedvrouw42 dagen na het einde van de maand van ontvangst van de facturatie14 dagen na ontvangst van de facturatie
Type zorgverlenerBetalingstermijn
Kinesitherapeut30 dagen na ontvangst van de facturatie.   
Facturatie ten laatste de 20e van de maand die volgt op de maand van de prestaties indienen.
LogopedistVoor het einde van de maand die volgt op de maand waarin de facturatie ingediend werd.   
De logopedist heeft een termijn van twee maanden na de maand waarin de prestaties uitgevoerd werden, om de facturatie in te dienen.
Opticien42 dagen na ontvangst van de facturatie.   
Facturatie ten laatste de 15e van de maand die volgt op de maand van de prestaties indienen.
Audicien42 dagen na ontvangst van de facturatie.   
Facturatie ten laatste de 15e van de maand die volgt op de maand van de prestaties indienen.
Bandagist42 dagen na ontvangst van de facturatie.   
Facturatie ten laatste de 15e van de maand die volgt op de maand van de prestaties indienen.
Orthopedist42 dagen na ontvangst van de facturatie.   
Facturatie ten laatste de 15e van de maand die volgt op de maand van de prestaties indienen.
Apotheker20 dagen na ontvangst van de facturatie.   
Facturatie ten laatste op het einde van de maand die volgt op de maand van de prestaties indienen.

* Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling Voor apothekers: instructies uitgewerkt comform de bepalingen van artikel 9, 1°, 3° en 4° en van artikel 11 van het Koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de tariferingsdiensten, vastgelegd door het Verzekeringscomité op voorstel van de overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen.