Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Formularium Ouderenzorg

Het Formularium Ouderenzorg is een leidraad bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten.

Het Formularium Ouderenzorg is een gebruiksvriendelijke online tool, die is samengesteld door huisartsen en apothekers, en zich richt tot huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners in de ouderenzorg. 

Het is een leidraad bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten. 

  • Per pathologie wordt een selectie van geneesmiddelen en niet-medicamenteuze therapieën voorgesteld op basis van de best beschikbare evidence. 
  • De tool bevat uitgebreide duiding en achtergrondinformatie, met wetenschappelijke bronvermeldingen. 
  • Fiches van de geselecteerde geneesmiddelen geven een overzicht van de indicaties, de te nemen voorzorgen, de posologie en eventuele ongewenste effecten. 

Het Formularium Ouderenzorg kan ook de communicatie bevorderen tussen alle disciplines die betrokken zijn bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van geneesmiddelen. 

Voor indicaties met een niet-medicamenteuze aanpak kan het een stimulans zijn voor overleg met andere actoren zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten en verzorgenden. 

De informatie wordt permanent aangepast op basis van de recentste wetenschappelijke inzichten.