Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Geplande zorg in het buitenland

Vooraleer de behandeling in het buitenland start, moet de patiënt toestemming gekregen hebben van de adviserend arts van CM.

Vooraleer een geplande behandeling in het buitenland start, moet de patiënt een voorafgaandelijke toestemming hebben van de adviserend arts van CM.  

Ook al wordt de zorg in het buitenland verstrekt, de ziekteverzekering zal enkel een terugbetaling uitvoeren indien de zorg in het Belgische verzekeringspakket is opgenomen. 

Indien de buitenlandse zorg niet is opgenomen in het Belgische verzekeringspakket maar voldoet aan de criteria van het bijzonder solidariteitsfonds, kan een principiële aanvraag buitenland worden ingediend bij het college van artsen-directeurs (Riziv).

In de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

In de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kan je de zorgverlener meestal vrij kiezen.

  Voor een ziekenhuisopname met minstens een overnachting moet de adviserend arts vooraf toestemming geven. Dit kan om van twee redenen:

  • de noodzakelijke zorg is niet ‘tijdig’ beschikbaar in België, rekening houdend met de individuele medische situatie van de patiënt (wachtlijsten); 
  • de vereiste zorg kan worden verstrekt in gunstigere medische omstandigheden (in strikt medisch-technische zin) die de adviserend arts noodzakelijk acht.

  In principe kan je toestemming vragen voor alle ambulante zorg. Als voorwaarde geldt dat de noodzakelijke zorg niet ‘tijdig’ beschikbaar is in België, rekening houdend met de individuele medische situatie van de patiënt (wachtlijsten). De ervaring leert dat aan deze voorwaarde slechts zelden voldaan is. 

  • Scanners, MRI, radiotherapie, pet-scan en cathlab
   Voorafgaande toestemming van de adviserend arts is steeds vereist. 
    
  • Andere ambulante zorg
   Er is geen voorafgaande toestemming nodig. De patiënt betaalt zelf de verstrekte zorg en dient de facturen en getuigschriften voor verstrekte hulp in bij CM. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de Belgische tarieven en regelgeving. 

  Argumenten van sociale aard, comfort of de mate waarin bepaalde zorg wordt terugbetaald, spelen geen rol bij de beoordeling door de adviserend arts. 

  Andere landen

   Voor een ziekenhuisopname met minstens een overnachting moet de adviserend arts vooraf toestemming geven. Dit kan enkel indien de vereiste zorg kan worden verstrekt in gunstigere medische omstandigheden (in strikt medisch-technische zin) die de adviserend arts noodzakelijk acht.

   Er is geen terugbetaling. De kosten vallen volledig ten laste van de patiënt.

   Aanvraag indienen

   Vooraleer de behandeling in het buitenland start, moet de patiënt toestemming gekregen hebben van de adviserend arts van CM. Ze omvat:

   • een schriftelijke aanvraag ondertekend door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger; 
   • een omstandig medisch verslag van een arts-specialist in de te behandelen aandoening. 

   De medische vragenlijst is een leidraad om de aanvraag te motiveren. Ze voorkomt dat herhaaldelijk bijkomende informatie moet worden gevraagd. De vragenlijst vormt de basis voor de beslissing van CM, maar je kan uiteraard andere documenten toevoegen. Het is immers uiterst belangrijk dat de adviserend geneesheer een volledig beeld krijgt van de aanvraag.

   De patiënt moet de toestemming afwachten alvorens zich te laten behandelen. De aanvraagprocedure duurt maximaal 45 dagen, tenzij er bijkomende inlichtingen worden ingewonnen.

   Aanvraagformulieren

   Er is een specifiek formulier voor geplande zorg in het buitenland en revalidatie in het buitenland.

   Genetisch onderzoek

   Door een overeenkomst met acht centra voor menselijke genetica in België, kan genetisch onderzoek door een buitenlands laboratorium door de Belgische ziekteverzekering worden terugbetaald.

   Voorwaarde is dat de patiënt door zijn geneesheer-specialist naar één van de acht Belgische centra (zie onder) doorverwezen is. Deze referentiecentra staan in voor het contact met de buitenlandse centra en de facturatie. 

   Indien deze procedure niet gevolgd wordt, is geen terugbetaling voor genetisch onderzoek door een buitenlands laboratorium mogelijk. 

   Meer informatie vind je op de website van het Riziv.

   Belgische referentiecentra

   • Leuven: Centrum voor Menselijke Erfelijkheid KUL, Herestraat 49
   • Brussel (1200): Centre de Genetique UCL - Tour Rosalind Franklin Entree F, Av. E. Mounier
   • Gosselies: Centre de genetique Humaine - Institut de Pathologie et de Genetique, Av. G. Lemaitre 25
   • Brussel (1090): Centrum Menselijke Erfelijkheid VUB, Laarbeeklaan 103
   • Edegem: Centrum Medische Genetica U.Z.A., Prins Boudewijnlaan 43 
   • Brussel (1070): Centre de Genetique ULB - campus Erasme, Route de Lennik 808
   • Gent: Centrum voor Medische genetica UG, De Pintelaan 185, Gent 
   • Luik: Centre de Genetique Humaine Ulg, CHU Sart Tilman