Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Niet-vergoedbare analgetica of pijnstillers

Chronischepijnpatiënten hebben recht op een terugbetaling voor pijnstillers op basis van paracetamol.

Zorgverleners

Zij betalen slechts een beperkt persoonlijk aandeel in de plaats van het volledige bedrag voor deze analgetica (pijnstillers op basis van paracetamol). 

Belangrijk:

 • De invoering van de terugbetaling kadert in de specifieke beschermingsmaatregelen voor chronisch zieken.   
 • De terugbetaling is niet van toepassing voor gehospitaliseerde patiënten en voor patiënten opgenomen in een psychiatrisch verzorgingstehuis. 
 • Het bedrag ten laste van de patiënt wordt als persoonlijk aandeel meegeteld voor de maximumfactuur (MAF).

Wat zijn de voorwaarden?

 • De patiënt lijdt aan een welomschreven aandoening:
  • kankerpijn;
  • chronische artritis/artrosepijn;
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose);
  • perifere vasculaire pijn;
  • postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn);
  • fibromyalgie.
 • De pijn:  
  • houdt gedurende minstens drie maanden aan na een optimale curatieve behandeling; 
  • houdt aan na de curatieve behandeling van een ziektebeeld van maligne chronische pijn. 
 • Het analgeticum komt in aanmerking voor terugbetaling.

Wat is de procedure?

 • Aanvraag bij de adviserend arts
  De behandelende arts of de arts die het globaal medisch dossier beheert, bezorgt een aanvraag op basis van hoofdstuk IV § 5460000 aan de adviserend arts van CM.
 • Ontvangst machtiging
  Na akkoord van de adviserend arts ontvangt de patiënt een machtiging die levenslang geldig is.
 • Toekenning terugbetaling
  Bij aankoop van het geneesmiddel verrekent de apotheker meteen de terugbetaling op vertoon van: 
  • de elektronische identiteitskaart (eID) of isi+-kaart;
  • een voorschrift.