Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Mobiliteitshulpmiddelen

Verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen moeten rekening houden met de officiële domicilie van de patiënt om te bepalen welke regelgeving van toepassing is.

De terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen wordt geregeld door de gemeenschappen. Daarom is het de officiële domicilie van de patiënt die bepaalt welke regelgeving van toepassing is.

Vlaanderen

Personen gedomicilieerd in Vlaanderen vallen onder de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Een aanvraag voor terugbetaling dien je digitaal in bij de zorgkas waar de patiënt is aangesloten. CM-leden zijn aangesloten bij CM-Zorgkas of bij de Vlaamse Zorgkas.

Bij vragen voor personen aangesloten bij CM-Zorgkas:

Meer informatie:

Brussel

Voor personen gedomicilieerd in Brussel is de regelgeving van Iriscare van toepassing. Een aanvraag voor terugbetaling wordt behandeld door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand (RMOB) van het ziekenfonds van aansluiting. 

Aanvragen voor leden van CM 120 (Nederlandstalig) stuur je naar:

  • RMOB CM Brussel 
    Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel

Bij vragen kun je contact opnemen met [email protected].

Aanvragen voor leden van MC 134 (Franstalig) stuur je naar:

  • SMR MC Bruxelles 
    Place du XX août 38, 4000 Liège

Bij vragen kun je contact opnemen met [email protected] (aanvragen) ou [email protected] (facturatie).

Meer informatie:

Personen gedomicilieerd in Brussel kunnen ook vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. In dat geval kan er voor hen ook een aanvraag via de zorgkas gebeuren. De betalingen van VSB en Iriscare kunnen wel niet met elkaar gecumuleerd worden. De persoon mag zelf kiezen waar de aanvraag wordt ingediend.

Opgelet: wie nieuw aansluit bij de VSB moet vijf jaar wachten vooraleer er een betaling voor een mobiliteitshulpmiddel mogelijk is. 

Wallonië

Voor personen gedomicilieerd in Wallonië (m.u.v. Oost-België) is de regelgeving van Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) van toepassing. Een aanvraag voor terugbetaling wordt behandeld door de Société Mutualiste Régionale (SMR) van het ziekenfonds van aansluiting.

Aanvragen voor CM-leden stuur je naar:

  • SMR MC Bruxelles 
    Place du XX août 38, 4000 Liège

Bij vragen kun je contact opnemen met [email protected] (aanvragen) of [email protected] (facturatie).

Meer informatie:

Oost-België

Voor personen gedomicilieerd in Oost-België (Duitstalig landsgedeelte) gebeurt de terugbetaling via de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen

Meer informatie: