Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Bewijsstuk voor patiënten

Sinds 2015 moet je een bewijsstuk uitreiken aan je patiënten ongeacht of je geconventioneerd bent of niet. Dit bewijsstuk is een bijkomend document.

Dit bewijsstuk voor patiënten vervangt het getuigschrift voor verstrekte hulp niet

Dit komt door een Europese richtlijn die de financiële transparantie voor de patiënt wil verhogen. Via het bewijsstuk informeer je de patiënt over de kostprijs van zijn geneeskundige verzorging. 

Dit bewijsstuk opent geen recht op terugbetaling door de verplichte verzekering.

Hoe werkt het?

 • Op papier, uit te reiken aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Of op een elektronische drager via een e-mailadres of e-Box als:
  • je patiënt formeel akkoord gaat met deze verzendingswijze;
  • het bewijsstuk opgesteld is in een formaat dat leesbaar is voor je patiënt (bijvoorbeeld Word of Pdf).

Wanneer reik je het uit?

Wijze van facturatieWanneer vereist
Contant aan je patiëntAls gelijktijdig terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd
Als derde-betaler via MyCareNet Altijd, tenzij enkel niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd

Het bewijsstuk bezorg je maandelijks aan je patiënt, uiterlijk 28 dagen na de facturatie.

Wat moet je op het bewijsstuk vermelden?

De Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen/VI koos ervoor om geen modeldocument van het bewijsstuk te maken. Ze bepaalde wel enkele criteria:

 • het bewijsstuk is één document dat meerdere pagina’s of onderdelen kan omvatten; 
 • het bewijsstuk moet een volledig overzicht van de kosten geven.

Verplichte gegevens

 •  Algemene gegevens
  • je conventiestatus voor de verstrekkingen op het bewijsstuk;
  • je naam en die van de eventuele andere zorgkundigen voor de verstrekkingen op het bewijsstuk;
  • het totaal te betalen bedrag: (niet-)terugbetaalbare verstrekkingen, betaalde voorschotten. 
 • Eén terugbetaalbare verstrekking per lijn (groepeer identieke verstrekkingen indien mogelijk)
  • het remgeld dat de patiënt betaalde;
  • het eventuele supplement;
  • de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering;
  • het nomenclatuurnummer;
  • een beknopte en begrijpelijke omschrijving voor de patiënt.
 • Eén niet-terugbetaalbare verstrekking per lijn
  • omschrijving;
  • bedrag.  

Te vermelden gegevens op vraag van de patiënt

Het aankoopbedrag van medische hulpmiddelen als ze (gedeeltelijk) terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering.

Kan een groepering een bewijsstuk afleveren?

Een groepering kan een bewijsstuk opstellen in plaats van elke verpleegkundige afzonderlijk. Naast de verplichte vermeldingen moet dit bewijsstuk dan ook volgende informatie bevatten: 

 • naam van de groepering;
 • nummer derde-betaler van de groep (als de groep met zo'n nummer factureert);
 • contactadres;
 • naam van de contactpersoon.

Wat moet je doen in specifieke situaties?

Onmogelijkheid om het bewijsstuk aan je patiënt te bezorgen

Als je het bewijsstuk niet aan je patiënt kan uitreiken, bezorg je het aan zijn wettelijke vertegenwoordiger

Je patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger moeten je een document overhandigen waarin ze verklaren hiermee akkoord te gaan. Bij controle moet je dit document aan de bevoegde controleorganen kunnen tonen. 

Correctiefacturen, herfacturatie …

Bij correctiefacturen, herfacturatie of opnieuw indienen van facturatie moet je een nieuw bewijsstuk opstellen. 

Overhandig dit aan je patiënt op het einde van de procedure voor herfacturatie of verbetering zodat deze de correcte informatie heeft.