Startende verpleegkundigen

Hier vind je de basisinformatie om als startende thuisverpleegkundige aan de slag te gaan.

 Startende verpleegkundigen vinden hier ook linken naar andere informatiebronnen.

Regeling betalende derde

In de regeling betalende derde betaalt CM het bedrag van de verzekeringsterugbetaling rechtstreeks uit aan de zorgverleners. De patiënt moet dit bedrag dus niet meer voorschieten en enkel het remgeld betalen

Kies je voor de regeling betalende derde? Dan heb je in CM één aanspreekpunt (UCP), zowel voor je aanvragen, akkoorden en kennisgevingen als voor je facturatie. Meer informatie vind je in de rubriek 'Contact'

Reken je alles af met je patiënten? Dan kan je met vragen terecht bij het ziekenfonds van je patiënt. Het getuigschrift dient de patiënt zelf aan zijn ziekenfonds te bezorgen.

Facturatie

Om in derdebetaler je facturatiebestand op te maken, heb je een softwarepakket nodig. Dit pakket kan je krijgen via een erkende softwareleverancier. Deze leveranciers vind je op www.mycarenet.be.

Je facturen aan CM bezorgen, doe je elektronisch via het circuit MyCareNet. Surf naar de site van MyCareNet voor meer informatie: kies bij dienst 'Facturatie derde betaler' en bij sector 'Verpleegkundige'.    

Aanvragen tot akkoorden en kennisgevingen

Voor de aanvragen tot akkoorden (forfait A, B, C, toilet of palliatieve zorg) en kennisgevingen specifieke technische verstrekkingen gebruik je het systeem MyCareNet. 

Surf naar www.mycarenet.be voor meer informatie: kies bij dienst 'Medisch-administratief' en bij sector 'Verpleegkundige'. Na de aanvraag of kennisgeving ontvang je een bericht van CM. 

Belangrijk: alle informatie over de aanvraag en het gebruik van een RIZIV-nummer vind je op de website van het RIZIV

Meer informatie

Meer informatie over de reglementering verpleegkundige zorg en de regeling betalende derde vind je in de:

Met vragen kan je terecht bij je UCP of je softwareleverancier. Meer informatie vind je in de rubriek 'Contact'.