Ouderenvoorzieningen: welke regelgeving is van toepassing?

De financiering van ouderenvoorziening wordt geregeld door de gemeenschappen. De erkenning van de voorziening bepaalt welke regelgeving van toepassing is.

De financiering van ouderenvoorziening wordt geregeld door de gemeenschappen. Het is de erkenning van de voorziening die bepaalt welke regelgeving van toepassing is. De financiering voor alle bewoners van die voorziening verloopt volgens de regels van de gemeenschap die de voorziening erkent, ook voor bewoners die officieel in een ander landsgedeelte gedomicilieerd zijn.  

Vlaanderen

Voor Vlaams erkende voorzieningen is de financiering geregeld via de Vlaamse sociale bescherming. Het opname- en facturatieproces verloopt volledig digitaal. De aanvragen en facturatie worden behandeld door de zorgkas van aansluiting van de bewoner. 

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Elke opname, of wijziging aan een opname, moet correct gemeld worden binnen de 10 werkdagen. Een opname die buiten die termijn wordt gemeld, wordt maar aanvaard vanaf de datum van melding. Voor de dagen vanaf de opname tot de melding is dan geen facturatie mogelijk. De zorgkas kan geen uitzondering op de meldingstermijn toestaan bij een laattijdig gemelde opname.
 • Het is niet voldoende dat een opname gemeld is, de opname moet ook aanvaard worden. Dit wordt getoond in de software van de voorziening. Als een gemelde opname niet aanvaard wordt, dan neem je zo snel mogelijk contact opnemen met de zorgkas van de bewoner. Zo lang er een bericht ‘in beraad’ staat bij de zorgkas, zullen alle volgende berichten voor die persoon automatisch geweigerd worden.
 • De software moet tonen of een opname of facturatie aanvaard of geweigerd is, en in geval van weigering wat de reden hiervan is. Als dit niet correct gebeurt, contacteer je je softwareleverancier.

Bij vragen voor personen aangesloten bij CM-Zorgkas:

Meer informatie:

Brussel

Voor Brussels erkende voorzieningen is de financiering geregeld via Iriscare. Voor CM-leden moeten de formulieren worden verstuurd naar het uniek contactpunt (UCP) van de voorziening. 

Nederlandstalig UCP:

 • RMOB CM Brussel
  Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo 

Bij vragen kun je contact opnemen via [email protected].

Franstalig UCP:

 • SMR MC Bruxelles
  Rue du Douaire 40, 6150 Anderlues

Bij vragen kun je contact opnemen via [email protected] (aanvragen) of [email protected] (facturatie).

Meer informatie: 

Wallonië

Voor Waals erkende voorzieningen is de financiering geregeld via Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)

De opnames moeten gemeld en gefactureerd worden aan de RMOB van het ziekenfonds van de bewoner.

Voor CM-leden is dit :

 • SMR MC Wallonie
  Rue du Douaire 40, 6150 Anderlues

Facturatie op magnetische drager moet verzonden worden naar:

 • Haachtsesteenweg 579/41 , 1031 Schaarbeek

Bij vragen kun je contact opnemen met [email protected] (aanvragen) of [email protected] (facturatie).

Meer informatie: