• De patiënt heeft een chronische wonde:
  • het is een welomschreven wonde zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
   • arterieel ulcus;
   • veneus ulcus;
   • diabetisch ulcus;
   • drukulcus van stadium II,III of IV;
   • neuropatisch ulcus (bij niet diabetici);
   • ulcera ten gevolge van vasculitis;
   • hydradenitis suppurativa;
   • oncologische wonden;
   • post-chirurgische wonden;
   • brandwonden;
   • junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa;
   • niet hierboven hernomen chronisch ulcus waarvoor actieve verbandmiddelen het enige therapeutisch alternatief vormen, bevestigd door een geneesheer-specialist in de dermato-venereologie, na een diagnostisch onderzoek.
  • de wonde is na zes weken behandeling onvoldoende geheeld.
 • Het materiaal komt in aanmerking voor terugbetaling.

Ga ook naar