Actieve verbandmiddelen - zorgverleners

Thuisverzorgde patiënten met chronische wonden krijgen een terugbetaling van 20 procent op de kostprijs van actieve verbandmiddelen.

Zorgverleners

De terugbetaling kadert in de specifieke beschermingsmaatregelen voor chronisch zieken.   

 • Jij als voorschrijver moet aantonen dat de behandeling met actieve verbandmiddelen noodzakelijk is. Daarom bewaar je de documenten die dat aantonen in het dossier van de patiënt.
 • Wanneer gevraagd, stel je ze ter beschikking van de adviserend geneesheer en van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.
 • Het bedrag ten laste van de patiënt telt mee als persoonlijk aandeel voor de maximumfactuur (MAF).
 • De terugbetaling is niet van toepassing voor patiënten opgenomen in het ziekenhuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De patiënt heeft een chronische wonde:
  • het is een welomschreven wonde zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
   • arterieel ulcus;
   • veneus ulcus;
   • diabetisch ulcus;
   • drukulcus van stadium II,III of IV;
   • neuropatisch ulcus (bij niet diabetici);
   • ulcera ten gevolge van vasculitis;
   • hydradenitis suppurativa;
   • oncologische wonden;
   • post-chirurgische wonden;
   • brandwonden;
   • junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa;
   • niet hierboven hernomen chronisch ulcus waarvoor actieve verbandmiddelen het enige therapeutisch alternatief vormen, bevestigd door een geneesheer-specialist in de dermato-venereologie, na een diagnostisch onderzoek.
  • de wonde is na zes weken behandeling onvoldoende geheeld.
 • Het materiaal komt in aanmerking voor terugbetaling.

Wat is de procedure?

Aanvraag en goedkeuring

 • De behandelende arts bezorgt een aanvraagformulier aan de adviserend arts van CM.
 • De goedkeuring geldt voor maximaal drie maanden en kan driemaal worden hernieuwd.
 • Na één jaar behandeling kan de goedkeuring nog per drie maanden worden hernieuwd (of voor maximaal één jaar bij junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa). Dit moet worden aangevraagd door een arts-specialist.

Toekenning terugbetaling

Bij aankoop van een actief verbandmiddel verrekent de apotheker dit meteen op vertoon van:

 • de elektronische identiteitskaart of isi+-kaart; 
 • een voorschrift;
 • de goedkeuring.